Dwie spółki z Grupy PKP podpisały umowy na utrzymanie czystości na wybranych dworcach i stacjach kolejowych.

Od 29 lipca do 25 sierpnia br. w sześciu miejscowościach turystycznych PKP Intercity zorganizuje konkursy z nagrodami.

Od 29 lipca do menu wagonów restauracyjnych (w pociągach międzynarodowych) obsługiwanych przez WARS wprowadzona została nowa karta win.

Już 2 sierpnia przy dworcu Gdynia Główna stanie scena teatralna.