Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała decyzję PKP Intercity S.A. o odrzuceniu oferty Pesa Bydgoszcz S.A. na zakup 10 nowych lokomotyw spalinowych.

Na dworcu Warszawa Centralna dojdzie wreszcie do długo oczekiwanej wymiany schodów ruchomych.

O jedną dziesiątą spadła liczba przestępstw na terenach kolejowych. Wzrosła też ich wykrywalność.

PKP Intercity ogłosiło przetarg na dostawę 10 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.