13 lutego 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju jako Walne Zgromadzenie PKP S.A. podjął decyzję o  powołaniu  Pana Ryszarda Petru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A.

Od niedzieli, 9 marca br. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów.

Na początku marca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpią do drugiego etapu remontu mostu średnicowego w Warszawie.

W związku z rozpoczęciem przez PKP PLK drugiego etapu remontu mostu średnicowego od 9 marca zmieni się organizacja ruchu kolejowego w Warszawie.