PKP S.A. przekazała wykonawcy plac budowy na dworcu w Piastowie. Budynek zostanie gruntownie odnowiony, przy jednoczesnym zadbaniu o jego zabytkowy charakter.

Grupa PKP uzyskała w 2012 roku przychody na poziomie 11.692 mln zł i wypracowała zysk w wysokości 388,7 mln zł.

Już w najbliższą sobotę, 14 września, Dworzec Centralny pod raz kolejny stanie się miejscem spotkania wielbicieli literatury.

Od 10 września br. zmieniają się ceny biletów na miejsca w popularnych kuszetkach.