40 dworców kolejowych zostało udostępnionych dla podróżnych całodobowo. Na wszystkich wytypowanych obiektach wydawane są ciepłe napoje i przekąski dla podróżnych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną sytuacją w ruchu kolejowym - 24 stycznia 2014

Mimo utrzymujących się bardzo trudnych warunków atmosferycznych, kolejarze utrzymują przejezdność sieci kolejowej w całym kraju.

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła perspektywę ratingu PKP Intercity ze stabilnej
do pozytywnej.