Modernizacja radomskiego dworca dobiegła końca. Od dziś (31.07) pasażerowie mogą korzystać z wyremontowanego, nowoczesnego obiektu.

Dwie spółki z Grupy PKP podpisały umowy na utrzymanie czystości na wybranych dworcach i stacjach kolejowych.

Od 29 lipca do 25 sierpnia br. w sześciu miejscowościach turystycznych PKP Intercity zorganizuje konkursy z nagrodami.

Od 29 lipca do menu wagonów restauracyjnych (w pociągach międzynarodowych) obsługiwanych przez WARS wprowadzona została nowa karta win.