POIS stopka

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68, 91, 94”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0028/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TENT-T

Całkowita wartość projektu: 85 128 394,93 PLN

Wartość dofinansowania UE: 58 661 979,07 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie:

Projekt zakłada modernizację lub budowę łącznie 9 dworców kolejowych, w tym 5 zlokalizowanych w województwie małopolskim (Biadoliny, Sterkowiec, Sędziszów Małopolski, Jasień Brzeski, Kraków Swoszowice) oraz 4 w woj. podkarpackim (Czarna Tarnowska, Radymno, Rzeszów Główny i Stalowa Wola Rozwadów).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • rozbiórkę istniejących dworców i wybudowanie nowych dworców systemowych w miejscowościach: Biadoliny, Czarna Tarnowska oraz Sterkowiec,
  • budowę nowego dworca systemowego w Sędziszowie Małopolskim,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Jasień Brzeski, Kraków Swoszowice, Radymno, Rzeszów Główny, Stalowa Wola Rozwadów,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Biadoliny

– etap prac: przetarg na roboty (rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Czarna Tarnowska

– etap prac: przetarg na roboty (rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Jasień Brzeski

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Kraków Swoszowice

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Radymno

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Rzeszów Główny

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Sędziszów Małopolski

– etap prac: przetarg na roboty (rozstrzygnięto przetarg, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Stalowa Wola Rozwadów

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Sterkowiec

– etap prac: przetarg na roboty (rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020