POIS stopka

Mrozy 1

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0029/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TENT-T

Całkowita wartość projektu: 177 701 123,44 PLN

Wartość dofinansowania UE: 120 236 117,41 PLN

Zakończenie projektu: III kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada modernizację lub budowę łącznie 10 dworców kolejowych, w tym 8 zlokalizowanych w województwie pomorskim (Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Szymankowo, Tczew), 1 w woj. mazowieckim (Pomiechówek) i 1 w woj. warmińsko-mazurskim (Susz).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • budowę dworca systemowego w Pomiechówku,
  • rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego dworca systemowego w Pruszczu Gdańskim,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów w Gdańsku Głównym, Gdańsku Oliwie, Gdańsku Wrzeszczu, Prabutach, Pszczółkach, Szymankowie, Tczewie i Suszu,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Gdańsk Oliwa

– etap prac: przetarg na projektowanie: rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Gdańsk Wrzeszcz

– etap prac: przetarg na projektowanie: rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Gdańsk Główny

– etap prac: przetarg na roboty: przetarg na przebudowę dworca jest w toku

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Pruszcz Gdański

– etap prac: przetarg na projektowanie: rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Pszczółki

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Tczew

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Szymankowo

– etap prac: przetarg na projektowanie: rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Prabuty

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Susz

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Pomiechówek

– etap prac: przetarg na roboty (przetarg na opracowanie projektu wykonawczego oraz budowę dworca jest w toku)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020