POIS stopka

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej 213”

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0034/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Całkowita wartość projektu: 76 333 102,67 PLN

Wartość dofinansowania UE: 52 159 268,62 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada modernizację lub budowę łącznie 11 dworców kolejowych zlokalizowanych w województwie pomorskim w miejscowościach: Chałupy, Hel, Jastarnia, Jurata, Kuźnica (Hel), Mrzezino, Puck, Reda, Swarzewo, Władysławowo i Żelistrzewo.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • budowę nowych dworców systemowych: Chałupy, Żelistrzewo,
  • rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego dworca systemowego w Juracie,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Hel, Jastarnia, Kuźnica (Hel), Mrzezino, Puck, Reda, Swarzewo, Władysławowo,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Chałupy

– etap prac: przetarg na roboty (rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Hel

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Jastarnia

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Jurata

– etap prac: przygotowywanie (trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie i budowę dworca)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Kuźnica (Hel)

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Mrzezino

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Puck

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Reda

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Swarzewo

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Władysławowo

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Żelistrzewo

– etap prac: przetarg na roboty (rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020