POIS stopka

Tytuł projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358”

Numer projektu: POIS.05.02.00-00-0035/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Całkowita wartość projektu: 87 389 109,25 PLN

Wartość dofinansowania UE: 58 935 345,57 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada przebudowę i modernizację lub budowę łącznie 10 dworców kolejowych, w tym 7 zlokalizowanych w województwie lubuskim (Babimost, Gorzów Wielkopolski, Nowiny Wielkie, Rzepin, Sulechów, Świebodzin, Witnica) i 3 w woj. wielkopolskim (Nowy Tomyśl, Opalenica, Palędzie).

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • przebudowę i modernizację dworców Babimost, Gorzów Wielkopolski, Nowiny Wielkie, Rzepin, Sulechów, Świebodzin, Witnica, Opalenica, Palędzie,
  • budowę nowego dworca systemowego w Nowym Tomyślu,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.

Stan realizacji poszczególnych inwestycji dworcowych w projekcie:

Gorzów Wielkopolski

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Witnica

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Nowiny Wielkie

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Rzepin

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Świebodzin

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Sulechów

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Babimost

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021

Nowy Tomyśl

– etap prac: przetarg na roboty (przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie dworca IDS jest w toku)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Palędzie

– etap prac: prace projektowe

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2020

Opalenica

– etap prac: przetarg na projektowanie (rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach umowy ramowej)

– planowany rok oddania dworca do użytkowania: 2021