POIS stopka

Tytuł Projektu: „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68”

Numer projektu: POIS.05.01.00-00-0036/18

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TENT-T

Całkowita wartość projektu: 99 031 642,50 PLN

Wartość dofinansowania UE: 67 083 422,44 PLN

Zakończenie projektu: IV kw. 2021 r.

Harmonogram prac realizowanych na poszczególnych dworcach znajduje się na stronie: http://zmieniamydworce.pkp.pl

Projekt zakłada budowę lub przebudowę łącznie 17 dworców kolejowych, w tym 8 zlokalizowanych w województwie mazowieckim w miejscowościach: Michalin, Józefów, Otwock, Celestynów, Pilawa, Garwolin, Łaskarzew Przystanek i Życzyn oraz 9 w województwie lubelskim: Dęblin, Nałęczów, Sadurki, Lublin, Świdnik Miasto, Trawniki, Kanie, Chełm i Kraśnik

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje w szczególności:

  • budowę nowych dworców systemowych: Garwolin, Łaskarzew Przystanek, Sadurki, Świdnik Miasto, Kraśnik, Kanie,
  • przebudowę i modernizację istniejących obiektów: Michalin, Józefów, Otwock, Celestynów, Pilawa, Życzyn, Trawniki, Chełm,
  • prace mające na celu dostosowanie dworców do wymagań osób o ograniczonej możliwości poruszania się: Dęblin, Nałęczów, Lublin,
  • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zagospodarowanie terenów wokół dworców,
  • budowę dróg dojazdowych i parkingów przed dworcami,
  • przywrócenie historycznego wyglądu obiektów w zakresie podlegającym ochronie konserwatorskiej,
  • zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu.