Dworzec w Szczytnie - wizualizacja

Ze względu na wysokie wartości architektoniczno-historyczne budynku dworca w Szczytnie przewiduje się ograniczoną ingerencję w strukturę zewnętrzną tego obiektu. Ingerencja polegać będzie na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca ze szczególnym uwzględnieniem jego dachu. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę wiatrołapu, zlikwidowanie lukarn, odtworzenie zwieńczenia środkowego ryzalitu wraz z pokryciem. Na pozostałej połaci dachu przewiduje się odtworzenie lukarn z półokrągłymi oknami, oraz odtworzenie wszystkich iglic, łącznie z kominowymi. Przewiduje się również wykonanie nowej identyfikacji wizualnej obiektu z nazwami polskimi i identyfikacją właściciela, zgodnie ze standardami PKP.
Budynek zachowa funkcję obsługi pasażerów, ale dominująca funkcją pod względem powierzchni będą funkcje komercyjne. Wnętrze zostanie częściowo przebudowane, zmieni się układ oraz funkcja pomieszczeń. Lokale komercyjne zostaną wykończone w tzw. standardzie deweloperskim.

Harmonogram prac

Uzyskanie pozwolenia na budowę: 26.09. 2017

Planowane zakończenie robót budowlanych: lipiec 2020

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie

Informacje finansowe zgodnie z Umową o dofinansowanie dla realizacji zadania pn. "Przebudowa dworca kolejowego Szczytno"

Wartość całkowita projektu: 11 784 987,25 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 399 290,45 zł.

Wartość dofinansowania: 7 989 396,88 zł.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Wschodnia wprowadziła systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji. Opis procesu zgłaszania nadużyć, nieprawidłowości i innych niewłaściwych postępowań został opisany w Polityce przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Więcej informacji na temat przeciwdziałania nadużyciom dostępne jest na stronie Instytucji Zarządzającej oraz stronie internetowej http://www.polskawschodnia.gov.pl/.