Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej), drogowej i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz opracowanie Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”
Parametr
Data publikacji2016-07-11
Termin składania ofert2016-07-20
StatusRozstrzygnięty
KategoriaUsługi

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 2016-07-11PDF0.55 MBPobierz plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2016-07-11PDF0.39 MBPobierz plik
wzór umowy2016-07-11PDF0.23 MBPobierz plik
Opis Przedmiotu Zamówienia2016-07-11ZIP51.03 MBPobierz plik
załączniki edytowalne2016-07-11DOCX0.91 MBPobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej2016-08-03PDF0.29 MBPobierz plik