Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Przetarg nieograniczony: `Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego` (postępowanie nr: 2014-0087078)
Parametr
Data publikacji2014-05-09
Termin składania ofert2014-07-09
StatusUnieważniony
KategoriaUsługi

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
informacja o wyniku postępowania2014-09-12PDF0.41 MBPobierz plik
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane2014-06-27PDF0.61 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 - wykaz obiektów - zmiana z dnia 16.06.20142014-06-16XLSX4.12 MBPobierz plik
SIWZ - po zmianach 16.06.20142014-06-16PDF0.37 MBPobierz plik
zmiana ogłoszenia o zamówieniu 16.06.20142014-06-16PDF0.69 MBPobierz plik
odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ - 16.06.20142014-06-16PDF3.8 MBPobierz plik
Załacznik nr 8 - Wymagany czas przystapienia do usuwania awarii - zmiana z dnia 16.06.20142014-06-16XLSX0.17 MBPobierz plik
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy - po zmianach 16.06.20142014-06-16PDF0.31 MBPobierz plik
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wymagany czas przystąpienia do usuwania awarii2014-05-14XLSX0.15 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz obiektów objętych zamówieniem z podziałem na zadania2014-05-14XLSX4.71 MBPobierz plik
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa2014-05-14DOCX0.24 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia2014-05-14PDF0.15 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 i 8 do umowy - Wzór protokołów2014-05-14PDF0.31 MBPobierz plik
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy2014-05-14PDF0.29 MBPobierz plik
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług2014-05-14DOCX0.19 MBPobierz plik
Załącznik nr 2b do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu2014-05-14DOCX0.20 MBPobierz plik
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór oświdczenia o braku podstwaw do wykluczenia2014-05-14DOCX0.19 MBPobierz plik
Załącznik nr 1A do SIWZ - Katalog Usług2014-05-14XLSX0.60 MBPobierz plik
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy2014-05-14DOCX0.29 MBPobierz plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2014-05-14PDF0.34 MBPobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZUUE2014-05-14PDF0.19 MBPobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w DZUUE2014-05-09PDF0.14 MBPobierz plik