Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Przetarg nieograniczony: `Sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji nieczynnych torów kolejowych i urządzeń zlokalizowanych na terenie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie` (postępowanie nr: KNWa11/2019-0106068
Parametr
Data publikacji2019-03-07
Termin składania ofert2019-03-19
StatusRozstrzygnięty
KategoriaInne

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
Ogłoszenie przetargu_415,324 t2019-03-07PDF0.42 MBPobierz plik
Wadium-informacja o numerze konta2019-03-07PDF0.29 MBPobierz plik
Materiały przetargowe.okładka2019-03-07PDF0.29 MBPobierz plik
1 Załącznik nr 4 do Instrukcji - Regulamin Przetargu2019-03-07PDF0.32 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 7 do Regulaminu przetargu - specyfikacja złomu do ogłoszenia przetargowego.415.3242019-03-07PDF0.37 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Wzór oferty cenowej2019-03-07PDF0.53 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - dane o oferencie - pozostałe2019-03-07PDF0.37 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu - dane o oferencie - os. fizyczne2019-03-07PDF0.32 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu - oświadczenia osób prawnych i innych2019-03-07PDF0.41 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 5 do Regulaminu przetargu - oświadczenia osób fizycznych2019-03-07PDF0.4 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 6 do Regulaminu przetargu - Umowa sprzedaży złomu (brutto)2019-03-07PDF0.6 MBPobierz plik
2 Załącznik nr 6a do Regulaminu Przetargu - Umowa sprzedaży złomu (netto)2019-03-07PDF0.6 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży - treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej2019-03-07PDF0.24 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży - protokół zdawczo-odbiorczy wydania złomu2019-03-07PDF0.28 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży - protokół z przekazania placu budowy2019-03-07PDF0.24 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 4 do Umowy sprzedaży - protokół przyjęcia placu budowy po wykonaniu umowy2019-03-07PDF0.25 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 5 do Umowy sprzedaży - zobowiązanie osoby wykonującej zlecenie_zadanie_projekt na rzecz PKPSA2019-03-07PDF0.54 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 6 do Umowy sprzedaży - wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PKPSA2019-03-07PDF0.43 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 7 do Umowy sprzedaży - Oświadczenie o zapoznaniu z Procedurą bhp dla wykonawców2019-03-07PDF0.24 MBPobierz plik
3 Załącznik nr 8 do Umowy sprzedaży - specyfikacja złomu, lokalizacji i prac dodatkowych2019-03-07PDF0.26 MBPobierz plik
1 Załącznik nr 3 do Instrukcji - Karta przekazania odpadów2019-03-07PDF0.47 MBPobierz plik
UWAGA POPRAWNY Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Wzór oferty cenowej2019-07-04PDF0.53 MBPobierz plik