Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
„ Przetarg nieograniczony:` sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji nieczynnych torów, budowli i urządzeń kolejowych zlokalizowanych na terenie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu` (postępowanie nr: 2019-0422459)
Parametr
Data publikacji2019-09-27
Termin składania ofert2019-10-04
StatusRozstrzygnięty
KategoriaInne

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
Informacja o numerze rachunku bankowego na wpłatę wadium2019-09-26PDF0.26 MBPobierz plik
Mapa Paczkowska złom do pozyskania z demontażu budynku2019-09-26PDF1.3 MBPobierz plik
Materiały przetargowe okładka2019-09-26PDF0.26 MBPobierz plik
ogloszenie przetargowe złom zdeponowany2019-09-26PDF0.2 MBPobierz plik
Telkol trasa kablowa2019-09-26JPG1.99 MBPobierz plik
TELKOL uzg. Paczkowska z uwagami2019-09-26PDF0.45 MBPobierz plik
Zalacznik nr 7a do Umowy Sprzedazy- Procedura-bhp2019-09-26PDF4.64 MBPobierz plik
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - Wzór oferty cenowej2019-09-26PDF0.55 MBPobierz plik
Załącznik nr 1 do Umowy sprzedaży - treść gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej2019-09-26PDF0.24 MBPobierz plik
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - dane o oferencie - pozostałe2019-09-26PDF0.51 MBPobierz plik
Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży - protokół zdawczo-odbiorczy wydania złomu2019-09-26PDF0.28 MBPobierz plik
Załącznik nr 3 do Instrukcji - Karta przekazania odpadów2019-09-26PDF0.47 MBPobierz plik
Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu - dane o oferencie - os. fizycz...2019-09-26PDF0.49 MBPobierz plik
Załącznik nr 3 do Umowy sprzedaży - protokół z przekazania placu budowy2019-09-26PDF0.24 MBPobierz plik
Załącznik nr 3a do Protokołu przekazania placu budowy - Oświadczenie kupującego2019-09-26PDF0.29 MBPobierz plik
Załącznik nr 4 do Regulaminu przetargu - oświadczenia osób prawnych i innych2019-09-26PDF0.55 MBPobierz plik
Załącznik nr 4 do Umowy sprzedaży - protokół przyjęcia placu budowy po wykonaniu umowy2019-09-26PDF0.25 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do Regulaminu przetargu - oświadczenia osób fizycznych2019-09-26PDF0.54 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do Umowy sprzedaży - zobowiązanie osoby wykonującej zlecenie_zadanie_projekt na rzecz PKPSA2019-09-26PDF0.51 MBPobierz plik
Załącznik nr 6 do Regulaminu przetargu - Umowa sprzedaży złomu (brutto)2019-09-26PDF0.63 MBPobierz plik
Załącznik nr 6 do Umowy sprzedaży - wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa PKPSA2019-09-26PDF0.44 MBPobierz plik
Załącznik nr 6a do Regulaminu Przetargu - Umowa sprzedaży złomu (netto)2019-09-26PDF0.63 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 do Umowy sprzedaży - Oświadczenie o zapoznaniu z Procedurą bhp dla wykonawców2019-09-26PDF0.24 MBPobierz plik
Załącznik nr 8 do Umowy sprzedaży -2019-09-26PDF0.26 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 do Regulaminu przetargu2019-09-26PDF0.29 MBPobierz plik
Regulamin Przetargu2019-10-01PDF0.42 MBPobierz plik
Wybór Najkorzystniejszej oferty2019-10-11PDF0.51 MBPobierz plik