Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Przetarg nieograniczony: `Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego` (postępowanie nr: KPDA/2014-WNP001455)
Parametr
Data publikacji2014-10-03
Termin składania ofert2014-11-12
StatusUnieważniony
KategoriaUsługi

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
Załacznik nr 8 - Wymagany czas przystapienia do usuwania awarii.xlsx2014-10-07XLSX0.17 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 - wykaz obiektów.xlsx2014-10-07XLSX4.12 MBPobierz plik
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa.docx2014-10-07DOCX0.24 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf2014-10-07PDF0.15 MBPobierz plik
Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy.pdf2014-10-07PDF0.31 MBPobierz plik
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.docx2014-10-07DOCX0.19 MBPobierz plik
Załącznik nr 2b do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx2014-10-07DOCX0.20 MBPobierz plik
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór oświdczenia o braku podstwaw do wykluczenia.docx2014-10-07DOCX0.19 MBPobierz plik
Załącznik nr 1a - katalog usług z materiałami 25-09.xlsx2014-10-07XLSX0.60 MBPobierz plik
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx2014-10-07DOCX0.30 MBPobierz plik
SIWZ - utrzymanie energetyczne.pdf2014-10-07PDF0.36 MBPobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf2014-10-07PDF0.18 MBPobierz plik
ogłoszenie o zamówieniu - przekazane do publikacji 02.10.20142014-10-03PDF0.14 MBPobierz plik
Załącznik nr 1a - katalog usług z materiałami - po korekcie.xlsx2014-11-05XLSX0.60 MBPobierz plik
odpowiedzi na pytania do SIWZ - 05.11.2014r.pdf2014-11-05PDF2.6 MBPobierz plik
informacja o unieważnieniu postępowania2014-12-19PDF0.50 MBPobierz plik