Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Przetarg nieograniczony: `Świadczenie usług utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Zamawiającego` (postępowanie nr: KPDA/2014-WNP001455)
Parametr
Data publikacji2015-01-14
Termin składania ofert2015-02-24
StatusRozstrzygnięty
KategoriaUsługi

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
ogłoszenie o zamówieniu - przesłane do publikacji2015-01-14PDF0.14 MBPobierz plik
ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf2015-01-19PDF0.22 MBPobierz plik
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wymagany czas przystapienia do usuwania awarii.xlsx2015-01-19XLSX0.17 MBPobierz plik
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz obiektów.xlsx2015-01-19XLSX4.12 MBPobierz plik
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa.docx2015-01-19DOCX0.24 MBPobierz plik
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx2015-01-19DOCX0.29 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy.doc2015-01-19DOC0.25 MBPobierz plik
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.docx2015-01-19DOCX0.20 MBPobierz plik
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.docx2015-01-19DOCX0.19 MBPobierz plik
Załącznik nr 2b do SIWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx2015-01-19DOCX0.20 MBPobierz plik
Załącznik nr 2a do SIWZ - Wzór oświdczenia o braku podstwaw do wykluczenia.docx2015-01-19DOCX0.19 MBPobierz plik
Załącznik nr 1a - katalog usług z materiałami.xlsx2015-01-19XLSX0.60 MBPobierz plik
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy.docx2015-01-19DOCX0.29 MBPobierz plik
SIWZ - utrzymanie energetyczne.pdf2015-01-19PDF0.38 MBPobierz plik
informacja dotycząca zmiany załącznika nr 5 i 8 do SIWZ - 02.02.2015r..pdf2015-02-02PDF0.46 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy - zmiana 02.02.2015.pdf2015-02-02PDF0.32 MBPobierz plik
zmiana 02.02.2015r. Załacznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ OBIEKTÓW.zip2015-02-02ZIP1.94 MBPobierz plik
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy - zmiana 04.02.2015.pdf2015-02-04PDF0.32 MBPobierz plik
odpowiedzi na pytania i zmiana załącznika nr 5 do SIWZ 04.02.2015.pdf2015-02-04PDF0.23 MBPobierz plik
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf2015-04-15PDF0.53 MBPobierz plik