Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Przetarg nieograniczony: `Pełnienie usługi kompleksowego wsparcia Zamawiającego obejmującej zarządzanie i nadzór inwestorski w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki poprzez jego przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania na funkcję obsługi podróżnych oraz Centrum Naukowo – Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stanowiącego pozostałość po historycznej zabudowie w otoczeniu nieistniejącej dawnej komory celnej na funkcje usług handlu i gastronomii oraz budowa przejścia podziemnego łączącego oba budynki, parkingów naziemnych i infrastruktury towarzyszącej wraz z likwidacją kolidujących z inwestycją budynków` (postępowanie nr KPDA/2015/ WNP-002632/2)
Parametr
Data publikacji2015-05-20
Termin składania ofert2015-05-29
StatusOgłoszony
KategoriaUsługi

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA2015-05-20PDF0.14 MBPobierz plik