Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Przetarg nieograniczony: `Wydruk oraz dostawa kalendarzy ściennych i książkowych promujących projekt: Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym` (postępowanie nr: 2013-0166802)
Parametr
Data publikacji2013-10-02
Termin składania ofert2013-10-10
StatusRozstrzygnięty
KategoriaInne

Dokumenty:

Nazwa Data Format pliku Rozmiar pliku Plik do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu2013-10-16PDF2.4 MBPobierz plik
SIWZ kalendarze2013-10-16PDF0.40 MBPobierz plik
Opis przedmiotu zamówienia2013-10-16PDF0.91 MBPobierz plik
Zał. 2 formularz ofertowy2013-10-16DOC0.31 MBPobierz plik
Zał.3 Oświadczenie spełnienie warunków udziału2013-10-16DOC0.32 MBPobierz plik
Zał.4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia2013-10-16DOC0.32 MBPobierz plik
Wzór umowy2013-10-16PDF2.83 MBPobierz plik
Zał.5 Wzór umowy II2013-10-16DOC0.16 MBPobierz plik
Zał.6 Wykaz wykonanych usług2013-10-16DOC0.29 MBPobierz plik
Zał.7 Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej2013-10-16DOC0.33 MBPobierz plik
Zawiadomienie o wborze najkorzystniejszej oferty2013-10-29PDF0.57 MBPobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia2013-11-22PDF0.23 MBPobierz plik