Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Remont budynku służbowego w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 8a (budynek świetlicy)” (nr postępowania KIZ/2017/WNP-006344).

Data ogłoszenia przetargu:2017-03-06

Termin składania ofert:2017-03-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony-„Wykonywanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych w budynkach PKP S.A. KIZ/2017/WNP-006279/3”.

Data ogłoszenia przetargu:2017-03-06

Termin składania ofert:2017-03-13

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Żarów wraz z usługą serwisu i konserwacji w okresie gwarancji”, (znak postępowania: KIZ/2017/WNP-006233)

Data ogłoszenia przetargu:2017-03-02

Termin składania ofert:2017-03-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Tryb uproszczony: „Gorzów Wlkp. ul. Karnińska 6 –wykonanie przyłącza wod-kan”, 1008/2017/WNP-006336

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-28

Termin składania ofert:2017-03-08

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Tryb uproszczony: „Usługa sprawowania nadzoru na terenie działania OGN POZNAŃ”, numer 1008/2017/WNP – 006290

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-20

Termin składania ofert:2017-02-23

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Świadczenie całodobowego serwisu awaryjnego na dworcach OGN Warszawa”, nr KIZ01/2017/WNP-006302

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-17

Termin składania ofert:2017-02-28

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Rozwój systemu Zarządzania Portfelem Projektów (ZPP)” (nr postępowania KIZ/2017/WNP-006218)

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-10

Termin składania ofert:2017-02-20

Status: Odwołany

Kategoria: Usługi

Nazwa:Dialog techniczny: \"Wdrożenie wideomatów (biletomatów z asystą konsultanta w formie połączenia wideo) na dworcach zarządzanych przez PKP S.A.”

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-08

Termin składania ofert:2017-02-22

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Dialog techniczny pn. \"Organizacja wydarzeń promocyjnych na modernizowanych dworcach PKP w latach 2017-2018\"

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-07

Termin składania ofert:2017-02-13

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonywanie kompleksowej usługi utrzymania technicznego na dworcu PKP Kraków Główny” (postępowanie nr: KIZ/2017/WNP-006220)

Data ogłoszenia przetargu:2017-02-07

Termin składania ofert:2017-02-14

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg niegoraniczony: \"Wykonanie odbudowy muru oporowego zlokalizowanego przy budynku dworca Katowice Ligota ul. Franciszkańska 1” (postępowanie nr KIZ/2016/WNP-006202

Data ogłoszenia przetargu:2017-01-18

Termin składania ofert:2017-02-01

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: "Usługa monitoringu mediów dla Spółek Grupy PKP\" (postępowanie nr: KIZ/2017/WNP-006167)

Data ogłoszenia przetargu:2017-01-17

Termin składania ofert:2017-01-19

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony:„Modernizacja kotłowni gazowej w budynku stacyjnym Bogumiłowice\" postępowania KIZ/2017/WNP-006090)

Data ogłoszenia przetargu:2017-01-16

Termin składania ofert:2017-02-14

Status: Odwołany

Kategoria: Roboty budowlane


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]