Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Przetarg ograniczony: VII i VIII fala ilościowego badania satysfakcji klientów indywidualnych Grupy PKP. Postępowanie nr: KPDA/2016/WNP-004508

Data ogłoszenia przetargu:2016-03-14

Termin składania ofert:2016-03-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony „Wykonanie remontu budynku dworca PKP Czarna Białostocka” Numer postępowania: KPDA/2016/WNP-004325” (postępowanie nr: KPDA/2016/WNP-004540)

Data ogłoszenia przetargu:2016-03-04

Termin składania ofert:2016-03-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonanie robót budowlanych na dworcu kolejowym w Koniecpolu przy ul. Kolejowa 2\". Postępowanie nr: KPDA/2016/WNP-004549

Data ogłoszenia przetargu:2016-03-04

Termin składania ofert:2016-04-01

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku dworca kolejowego Częstochowa Stradom”. Postępowanie nr: KPDA/2016/WNP-004431)

Data ogłoszenia przetargu:2016-03-03

Termin składania ofert:2016-03-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach dworców kolejowych i na terenach do nich przyległych administrowanych przez PKP S.A.

Data ogłoszenia przetargu:2016-02-10

Termin składania ofert:2016-02-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonanie robót budowlanych na dworcu kolejowym w Koszęcinie, przy ul. Kolejowej 2\" (postępowanie nr KPDA/2016/WNP-004482)

Data ogłoszenia przetargu:2016-02-10

Termin składania ofert:2016-03-02

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Usunięcie usterek po remoncie na dworcu Gdynia Główna (postępowanie nr: KPDA/2016/WNP-004336)

Data ogłoszenia przetargu:2016-02-05

Termin składania ofert:2016-02-26

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa: Sprzedaż nakładów w postaci domków campingowych w lokalizacji Nakł-Chechło.

Data ogłoszenia przetargu:2016-02-03

Termin składania ofert:2016-02-12

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Inne

Nazwa:Przetarg Nieograniczony: „Dostawa macierzy IBM V7000 G2 wraz z konfiguracją oraz usługami towarzyszącymi” (KPDA/2015/WNP-004269/2)

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-23

Termin składania ofert:2015-12-28

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Konkurs: \"Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie\"

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-23

Termin składania ofert:2016-01-25

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Dostawa macierzy IBM V7000 G2 wraz z konfiguracją oraz usługami towarzyszącymi. (postępowanie numer: KPDA/2015/WNP-004269)

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-16

Termin składania ofert:2015-12-21

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Dostawa serwera HP blade wraz z konfiguracją oraz usługami towarzyszącymi” (postępowanie nr: KPDA/2015-WNP-004270).

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-15

Termin składania ofert:2015-12-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Zakup usług Microsoft Software Assurance i licencji oprogramowania Microsoft”

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-11

Termin składania ofert:2015-12-22

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Obsługa serwisowa i przeglądy konserwacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych w Gdańsku\" (postępowanie nr: WNP-004158)

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-11

Termin składania ofert:2015-12-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:organizacja eventów z okazji Świąt Bożego Narodzenia na pięciu dworcach kolejowych

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-04

Termin składania ofert:2015-12-11

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:„Przedłużenie licencji oraz wsparcia terminowego dla Dell Security & Compliance Suite for Windows o 24 miesiące.” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003948)

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-24

Termin składania ofert:2015-12-01

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Konserwacja wraz z obsługą przepompowni oraz oczyszczalni znajdujących się w zagospodarowaniu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie - II

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-20

Termin składania ofert:2015-11-30

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PKP S.A.” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003943).

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-19

Termin składania ofert:2015-11-27

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Zakup i wdrożenie systemu Software Assets Management (SAM)\" (postępowanie nr KPDA/2015/WNP-003808)

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-13

Termin składania ofert:2015-11-20

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:„organizacja eventu z okazji 40-tych urodzin Dworca Warszawa Centralna”

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-09

Termin składania ofert:2015-11-17

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:dostawa i montaż choinek wraz z akcesoriami”

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-06

Termin składania ofert:2015-11-13

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Usługa polegająca na organizowaniu akcji informacyjnych ad hoc, z udziałem Informatorów mobilnych\"

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-06

Termin składania ofert:2015-11-24

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg Nieograniczony: Modernizacja systemów oświetlenia Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia, postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-004007

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-05

Termin składania ofert:2015-11-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Renowacja parowozu TKp1-46 przeznaczonego jako ekspozycja na dworcu PKP Bydgoszcz Główna\" (postępowanie nr: WNP-003742)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-30

Termin składania ofert:2015-11-16

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]