Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Przetarg Nieograniczony: „Dostawa macierzy IBM V7000 G2 wraz z konfiguracją oraz usługami towarzyszącymi” (KPDA/2015/WNP-004269/2)

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-23

Termin składania ofert:2015-12-28

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Konkurs: \"Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla zadania inwestycyjnego „Stacja Muzeum” zlokalizowanego przy ul. Potrzebnej w Warszawie\"

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-23

Termin składania ofert:2016-01-25

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Dostawa macierzy IBM V7000 G2 wraz z konfiguracją oraz usługami towarzyszącymi. (postępowanie numer: KPDA/2015/WNP-004269)

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-16

Termin składania ofert:2015-12-21

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Dostawa serwera HP blade wraz z konfiguracją oraz usługami towarzyszącymi” (postępowanie nr: KPDA/2015-WNP-004270).

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-15

Termin składania ofert:2015-12-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Zakup usług Microsoft Software Assurance i licencji oprogramowania Microsoft”

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-11

Termin składania ofert:2015-12-22

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Obsługa serwisowa i przeglądy konserwacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji na dworcach kolejowych w Gdańsku\" (postępowanie nr: WNP-004158)

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-11

Termin składania ofert:2015-12-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:organizacja eventów z okazji Świąt Bożego Narodzenia na pięciu dworcach kolejowych

Data ogłoszenia przetargu:2015-12-04

Termin składania ofert:2015-12-11

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:„Przedłużenie licencji oraz wsparcia terminowego dla Dell Security & Compliance Suite for Windows o 24 miesiące.” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003948)

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-24

Termin składania ofert:2015-12-01

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Konserwacja wraz z obsługą przepompowni oraz oczyszczalni znajdujących się w zagospodarowaniu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie - II

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-20

Termin składania ofert:2015-11-30

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PKP S.A.” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003943).

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-19

Termin składania ofert:2015-11-27

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Zakup i wdrożenie systemu Software Assets Management (SAM)\" (postępowanie nr KPDA/2015/WNP-003808)

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-13

Termin składania ofert:2015-11-20

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:„organizacja eventu z okazji 40-tych urodzin Dworca Warszawa Centralna”

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-09

Termin składania ofert:2015-11-17

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:dostawa i montaż choinek wraz z akcesoriami”

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-06

Termin składania ofert:2015-11-13

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Usługa polegająca na organizowaniu akcji informacyjnych ad hoc, z udziałem Informatorów mobilnych\"

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-06

Termin składania ofert:2015-11-24

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg Nieograniczony: Modernizacja systemów oświetlenia Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia, postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-004007

Data ogłoszenia przetargu:2015-11-05

Termin składania ofert:2015-11-17

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Renowacja parowozu TKp1-46 przeznaczonego jako ekspozycja na dworcu PKP Bydgoszcz Główna\" (postępowanie nr: WNP-003742)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-30

Termin składania ofert:2015-11-16

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:DIALOG TECHNICZNY: \"Obsługa kancelaryjno-sekretarska (administracyjna) Oddziałów Gospodarowania Nieruchomościami oraz Centrali PKP S.A.”

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-26

Termin składania ofert:2015-11-02

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Wykonanie systemu monitoringu w pomieszczeniach osób obsługujących systemy CCTV wybranych dworców kolejowych.

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-23

Termin składania ofert:2015-11-09

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Usługa prowadzenia komunikacji na należącym do PKP S.A. fan page’u Warszawa Centralna na portalu Facebook

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-21

Termin składania ofert:2015-10-27

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg Nieograniczony „WARSZAWA CENTRALNA wymiana dźwigu towarowo-osobowego nr 5 w budynku dworca kolejowego” (Postępowanie nr: KPDA/2015/WNP – 003473)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-20

Termin składania ofert:2015-11-03

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Remont dachu mieszkalnego w Jadwiżynie 34\" (postępowanie nr: WNP-003161)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-20

Termin składania ofert:2015-10-28

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. Łukaszewicza 37 A,B,C”

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-19

Termin składania ofert:2015-11-03

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Wykonanie remontu dachu budynku dworca kolejowego w Brzegu” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003737-II)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-16

Termin składania ofert:2015-10-22

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Przygotowanie scenariusza i organizacja imprezy wewnętrznej dla spółek z Grupy PKP pn. Święto Kolejarza” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003772)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-16

Termin składania ofert:2015-10-23

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:PN: „Modernizacja systemów oświetlenia budynków dworcowych zarządzanych przez PKP S.A.” Postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003868

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-16

Termin składania ofert:2015-10-26

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Usługa prowadzenia komunikacji na należącym do PKP S.A. fan page’u Warszawa Centralna na portalu Facebook\" (postępowanie nr: WNP-003762)

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-06

Termin składania ofert:2015-10-19

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wymiana schodów stałych na ruchome prowadzące z holu dworca Poznań Główny na perony 1, 2, 3\" Nr postępowania: KPDA/2015/WNP-003183

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-06

Termin składania ofert:2015-11-03

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: Wykonanie remontu dachu budynku dworca kolejowego w Brzegu” Postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003737

Data ogłoszenia przetargu:2015-10-02

Termin składania ofert:2015-10-12

Status: Unieważniony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony pn. „Usługa wywozu nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych i dworcowych na terenie OGN Wrocław” Postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003618

Data ogłoszenia przetargu:2015-09-30

Termin składania ofert:2015-10-13

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]