Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Zapytanie o cenę: \"Podział działek w Sławkowie, obręb Dębowa Góra - zaplecze LHS\" (postępowanie nr: 2014-0129348)

Data ogłoszenia przetargu:2014-03-10

Termin składania ofert:2014-03-27

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonanie przyłączy trzech budynków do sieci kanalizacyjenej w Strzałkowie w celu regulacji gospodarki ściekowej\" (postępowanie nr: 2014-0119529)

Data ogłoszenia przetargu:2014-03-05

Termin składania ofert:2014-03-20

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Dialog techniczny: „Świadczenie usług utrzymania czystości na wybranych stacjach i przystankach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A. oraz PKP PLK S.A”

Data ogłoszenia przetargu:2014-02-27

Termin składania ofert:2014-03-05

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Zakup licencji SUSE dla PKP S.A.” (nr postępowania: 2014-0048988)

Data ogłoszenia przetargu:2014-02-25

Termin składania ofert:2014-02-28

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne

Nazwa:Przetarg nieograniczony na: „Zarządzanie parkingami na terenie Dworca Kolejowego Wrocław Główny” ( postępowanie nr: 2014 - 0027652 )

Data ogłoszenia przetargu:2014-02-24

Termin składania ofert:2014-03-10

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg ograniczony: \"Usługa wspacia Basis dla systemów SAP ERP, SAP BW, SAP Solution\" (nr postępowania: KPDA/2014-0016033)

Data ogłoszenia przetargu:2014-02-24

Termin składania ofert:2014-03-03

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Usługa ochrony fizycznej obiektu PKP S.A. w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62” (postępowanie nr: KPDA/2014-0044248)

Data ogłoszenia przetargu:2014-02-18

Termin składania ofert:2014-02-24

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony:\"Naprawa uszkodzeń stropu powstałych na skutek pożaru w budynku stacyjnym w Czaplinku\" (postępowanie nr: 2013-0273691)

Data ogłoszenia przetargu:2014-02-05

Termin składania ofert:2014-02-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Wstępne ogłoszenie informacyjne: \"Zaprojektowanie, budowa i wykonanie instalacji systemu oddymiania na Dworcu Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście\"

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-31

Termin składania ofert:2014-03-31

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne

Nazwa:Wstępne ogłoszenie informacyjne: \"Zaprojektowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa publicznego na dworcach kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK)\"

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-31

Termin składania ofert:2014-03-31

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne

Nazwa:Wstępne ogłoszenie informacyjne: \"Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn. Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice”

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-31

Termin składania ofert:2014-03-31

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne

Nazwa:Wstępne ogłoszenie informacyjne: \"Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą kolejowo-peronową\"

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-31

Termin składania ofert:2014-03-31

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne

Nazwa:Przetarg nieograniczony: Zarządzanie i Nadzór Inwestorski projektu pn. Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice (postępowanie nr 2013-0277306)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-30

Termin składania ofert:2014-02-26

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony:\" Rozbudowa biblioteki taśmowej TS3310 dla Centrali PKP\" ( Postępowanie nr: 2014-0016043)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-29

Termin składania ofert:2014-02-04

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Licytacja elektroniczna na: „Zakup serwera wraz z osprzętem oraz licencją VMWare” ( Postępowanie nr: 2013-0207513)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-29

Termin składania ofert:2014-02-05

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Licytacja elektroniczna na: „Zakup komputerów przenośnych” ( Postępowanie nr: 2014 - 00272807)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-27

Termin składania ofert:2014-02-07

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony na: „ Zarządzanie parkingami na terenie Dworca Kolejowego Wrocław Główny” ( Postępowanie nr: 2014 - 0027652 )

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-24

Termin składania ofert:2014-01-30

Status: Unieważniony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Usługa transportowa przewozu sprzętu i materiałów PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku\" (postępowanie nr: 2014-0010567)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-23

Termin składania ofert:2014-02-10

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Remont pokrycia dachowego budynku byłej stołówki przy ul. Kochanowskiego 130E w Gdańsku\" (postępowanie nr: 2013-0258396)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-17

Termin składania ofert:2014-02-05

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Usługa sprzątania i utrzymania czystości na Dworcu PKP Wrocław Główny oraz na terenach przyległych” (nr postępowania: 2014-0019549)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-15

Termin składania ofert:2014-01-23

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Dialog Techniczny: \"Kompleksowa przebudowa fasady szklanej, drzwi automatycznych, przeszklonych wejść i okien dworca kolejowego Warszawa Centralna\" (DT 1/2014)

Data ogłoszenia przetargu:2014-01-14

Termin składania ofert:2014-01-24

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]