Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Produkcja i dostawa materiałów reklamowych - gadżetów - z logo marki Warszawa Centralna\" (postępowanie nr: WNP-000410)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-17

Termin składania ofert:2014-07-29

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Podłączenia do sieci miejskiej sieci cieplnej w Poznaniu ul. Kolejowa i Karwowskiego\" (postępowanie nr 2014/WNP-000224)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-17

Termin składania ofert:2014-07-25

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Remont dachu budynku stacyjnego w miejscowości Białuń\" (postępowanie nr : WNP-000590)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-17

Termin składania ofert:2014-07-30

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania\" (postępowanie nr: KPDA/WNP-000585)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-14

Termin składania ofert:2014-07-24

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonanie prac remontowo-budowlanych na budynku dworca kolejowego w Lublińcu (kontynuacja)\" (postępowanie nr: KPDA/2014-WNP-000381)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-14

Termin składania ofert:2014-08-18

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Licytacja elektroniczna: \"Roboty budowlane polegające na likwidacji obiektów budowlanych\" (postępowanie nr: KPDA/WNP-000479)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-10

Termin składania ofert:2014-07-18

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:„Produkcja i dostawa gadżetów reklamowych z logo PKP S.A.” (postępowanie nr: KPDA/WNP-000636)

Data ogłoszenia przetargu:2014-07-09

Termin składania ofert:2014-07-25

Status: Unieważniony

Kategoria: Dostawy


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]