Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Przygotowanie scenariusza i organizacja imprezy pn. Święto Kolejarza” (postępowanie nr: KIZ/2016/WNP-005711)

Data ogłoszenia przetargu:2016-10-25

Termin składania ofert:2016-11-04

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg niegoraniczony: Przebudowa zejścia do tunelu pod torami stacji Gdańsk Oliwa (postępowanie nr KIZ/2016/WNP-005457)

Data ogłoszenia przetargu:2016-10-24

Termin składania ofert:2016-11-07

Status: Unieważniony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony ofertowy: \"Sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji torów nr 53, 53a\" numer NPo9.2372.16.2016.MR/10

Data ogłoszenia przetargu:2016-10-20

Termin składania ofert:2016-11-07

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Inne

Nazwa:Pełnienie stałego serwisu awaryjnego oraz wykonywanie prac remontowych i bieżącego utrzymania w budynkach i budowlach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data ogłoszenia przetargu:2016-10-07

Termin składania ofert:2016-10-21

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:przetarg nieograniczony pn. „Remont dachu budynku dworca kolejowego w Wojanowie” (nr postępowania: KIZ/2016/WNP-005656)

Data ogłoszenia przetargu:2016-10-05

Termin składania ofert:2016-10-11

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi zadania 'Przebudowa dworca kolejowego Miechów'\" (nr postępowania KIZ/2016/WNP-005660)

Data ogłoszenia przetargu:2016-10-03

Termin składania ofert:2016-10-13

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:przetarg nieograniczony pn: „Wykonanie odbudowy muru oporowego zlokalizowanego przy budynku dworca Katowice Ligota ul. Franciszkańska 1\" (nr postępowania: KIZ/2016/WNP-005631)

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-30

Termin składania ofert:2016-10-14

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Tryb uproszczony: „Wykonanie robót zduńskich w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez PKP S.A. OGN Poznań” (KNPo11/2016/WNP – 005715)

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-30

Termin składania ofert:2016-10-10

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: Przebudowa dworca kolejowego Miechów, na działce 312/29, obręb 1 Miechów (teren zamknięty) (Nr postępowania: KIZ/2016/WNP-005659)

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-26

Termin składania ofert:2016-10-12

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Wdrożenie rozwiązania SAP Fiori na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych dla PKP S.A.”

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-26

Termin składania ofert:2016-10-05

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Organizacja eventów z okazji 90-lecia istnienia Polskich Kolei Państwowych” (KIZ/2016/WNP-005581)

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-16

Termin składania ofert:2016-09-21

Status: Unieważniony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Poznań Franowo - modernizacja sieci wodociągowo - hydrantowej”. Postępowanie nr: KIZ/2016/WNP-005483

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-13

Termin składania ofert:2016-09-27

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Tryb uproszczony: „Rozbudowa monitoringu na dworcu kolejowym Poznań Główny II ”, (1008/2016/WNP-005579)

Data ogłoszenia przetargu:2016-09-09

Termin składania ofert:2016-09-23

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]