Informacje o sprzedaży i najmie nieruchomości znaleźć można tutaj

Wyszukaj przetarg:

od do
Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Dostawa bonów żywieniowych\" (postępowanie nr: 2013-0296604)

Data ogłoszenia przetargu:2013-12-04

Termin składania ofert:2013-12-12

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Remont schodów na Centralnym oraz adaptacja budynku dworca w Mińsku Mazowieckim\" (postępowanie nr 2013-0223646/A )

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-29

Termin składania ofert:2013-12-04

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonanie izolacji termicznej stropodachu dworca kolejowego WARSZAWA CENTRALNA w Warszawie\" (postępowanie nr 2013-0164769)

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-28

Termin składania ofert:2013-12-16

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \" Wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji pn. \"przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny\" (postępowanie nr 2013-0174729_MA)

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-28

Termin składania ofert:2013-12-10

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wycinka drzew na terenie działania PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomościami w Koninie: (postępowanie nr: 2013-0235341)

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-26

Termin składania ofert:2013-12-11

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Roboty budowalne na budynku dworca kolejowego w Wisła Głębce' (postępowanie nr: 2013-0211983)

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-15

Termin składania ofert:2013-11-29

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: Remont pokrycia dachowego na budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 13 w Boronowie\" (postępowanie nr: 2013-0234239

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-15

Termin składania ofert:2013-11-28

Status: Unieważniony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Na obsługę, naprawę i konserwację kotłów i instalacji grzewczych w kotłowniach olejowych i gazowych\" (postepowanie nr: 2013-0236566)

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-13

Termin składania ofert:2013-11-28

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Licytacja elektroniczna: \"Roboty ogólnobudowlane na budynku dworca Toruń Wschodni przy Pl. Fr. Skarbka 4\" (postępowanie nr: 2013-0238470)

Data ogłoszenia przetargu:2013-11-06

Termin składania ofert:2013-11-18

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Remont schodów na Dworcu Centralnym w Warszawie i adaptacja budynku dworca w Mińsku Mazowieckim\" (Postępowanie nr: 2013-0223646)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-31

Termin składania ofert:2013-11-08

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Licytacja elektroniczna: \"Naprawy zadaszenia nad przejściem podziemnym przy peronie nr 1 budynku dworca ul. Dworcowa 5 w Nakle n/Notecią” (postępowanie nr: 2013-0233347)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-30

Termin składania ofert:2013-11-12

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Budowa Parkingu przy Budynku Dworca Kolejowego w Elblągu\" (postępowanie nr: 2013-0158939)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-29

Termin składania ofert:2013-11-05

Status: Unieważniony

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Na obsługę, naprawę i konserwację kotłów i instalacji grzewczych w kotłowniach olejowych i gazowych\" (postępowanie nr: 2013-0236566)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-28

Termin składania ofert:2013-11-12

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej\" (postępowanie nr: 2013-0233034)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-25

Termin składania ofert:2013-11-08

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Dostawy

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Dworcowy 8 W Gdyni\" (postępowanie nr: 2013-0157282)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-25

Termin składania ofert:2013-11-08

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Wykonanie systemu pomiaru frekwencji i efektywności (SPF) dla wybranych dworców kolejowych.\" (postępowanie nr: 2013-0047300/2)

Data ogłoszenia przetargu:2013-10-04

Termin składania ofert:2013-11-19

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: „Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej” (postępowanie nr: 2013-0181728)

Data ogłoszenia przetargu:2013-09-25

Termin składania ofert:2013-10-08

Status: Unieważniony

Kategoria: Inne

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Usługi konsultacji i pośrednictwa w zakresie sprzedaży nieruchomości\" (postępowanie nr: 2013-0155982)

Data ogłoszenia przetargu:2013-09-24

Termin składania ofert:2013-10-10

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Nazwa:Przetarg nieograniczony: \"Zarządzanie i Nadzór Inwestorski Inwestycji pn.: Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I\"

Data ogłoszenia przetargu:2013-09-20

Termin składania ofert:2013-10-15

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Roboty budowlane

Nazwa:Licytacja elektroniczna: \"Produkcja i dostawa kalendarzy z logo na 2014 rok\" (postępowanie nr: 2013-0141462)

Data ogłoszenia przetargu:2013-09-20

Termin składania ofert:2013-10-02

Status: Rozstrzygnięty

Kategoria: Inne

Nazwa:Licytacja elektroniczna: \"Zakup półki dyskowej wraz z dyskami i 3 letnim serwisem do rozbudowy macierzy Storwize V7000\" (postępowanie nr: 2013-0149063)

Data ogłoszenia przetargu:2013-09-18

Termin składania ofert:2013-10-23

Status: Ogłoszony

Kategoria: Inne


Ilość pozycji na stronie:   5   10   25   50
Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]