Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazał niniejsze okresowe ogłoszenia informacyjne Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zamieszczenie tych ogłoszeń ma na celu skrócenie terminu składania ofert w planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

.