Fundacja Grupy PKP została powołana w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Naszym nadrzędnym celem jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak, zapewnienie bezpieczeństwa na terenach kolejowych osobom o ograniczonej mobilności, edukacja dzieci i młodzieży czy przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych.

Największą nagrodą, jaką otrzymujemy, jest wdzięczność osób, którym pomogliśmy oraz świadomość tego, że nasze działanie przynosi realne zmiany. Dziękujemy za każde miłe słowo, za każdą wiadomość i laurkę. Dziękujemy także za nagrody, jakie otrzymaliśmy za działalność Fundacji. Takie wyróżnienia jeszcze bardziej motywują nas do codziennej pracy!

Odznaka dla Fundacji Grupy PKP ,,Zasłużony dla Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”

Wyróżnienie dla Fundacji Grupy PKP w Konkursie ,,Kultura Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym”

Fundacja Grupy PKP z nagrodą MediaKreator 2017

Praktyki PKP S.A. po raz drugi wyróżnione w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

PKP S.A. doceniona jako firma społecznie odpowiedzialna

Fundacja Grupy PKP wyróżniona w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu