Po wystawie na Dworcu Centralnym w Warszawie, ekspozycja prezentująca wybrane zdjęcia z konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Fundację Grupy PKP, prezentowana będzie w dniach od 17 do 30 lipca na Dworcu Poznań Główny.

Bohaterowie fotografii to osoby z niepełnosprawnością, które pracują i wspólnie z Fundacją Grupy PKP podpisują się pod stwierdzeniem, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy. Według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności jedynie 26,8% osób z niepełnosprawnością jest aktywnych zawodowo. Poprzez kampanię „WidzialniPełnosprawni.pl” Fundacja Grupy PKP oraz uczestnicy konkursu – autorzy i bohaterowie zdjęć – pragną przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy.

Niepełnosprawność nie jest główna cechą osoby, lecz jedną z wielu. Osoby z niepełnosprawnością mają wiele umiejętności i zdolności, które mogą z powodzeniem wykorzystać pracując. Zdjęcia nadsyłane na konkurs – ponad 100 prac – pokazują, w jak wielu miejscach realizują się zawodowo.

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy i zapoznania się z jej bohaterami – to wycieczka w świat, którego często nie zauważamy, mimo tego, że jest bardzo blisko.

W kolejnych terminach wystawę obejrzą mieszkańcy i podróżni na dworcach w Opolu (31 lipca–13 sierpnia), Łodzi (14–27 sierpnia), Krakowie (28 sierpnia–10 września) oraz we Wrocławiu (11–24 września).