Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane po 25 maja 2018 roku zgodnie z obowiązującą Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Administrator danych – oznacza Spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000019193, NIP 525-00-00-251, REGON 000126801, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych.
PKP S.A. – Spółka „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

My, Nasza firma – PKP SA.

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której dane PKP S.A. przetwarza zgodnie z prawem.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez PKP S.A. strona internetowa: www.pkp.pl.

Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.

Użytkownik - oznacza osobę lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO pozyskanych i przetwarzanych przez PKP S.A. poprzez niniejszą Stronę oraz przekazanych w korespondencji prowadzonej z Tobą, w tym korespondencji poprzez Twój adres e-mail, w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, jest PKP S.A.

PKP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych innych osób fizycznych, jeżeli takie zostały wskazane w przekazanej do PKP S.A. Twojej korespondencji oraz w trakcie rozmów telefonicznych, które były prowadzone przez kanały z uruchomiona rejestracją głosu.

PKP S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Ochrona Twoich danych osobowych jest istotną kwestią dla PKP S.A. Zatem, w przypadku gdy:

1)      jesteś zainteresowany/a wolnymi stanowiskami pracy, opublikowanymi na naszej stronie internetowej http://pkp.pl/pl/kariera/oferty-pracy i rozważasz wysłanie do nas swojego CV;
2)      chcesz do PKP SA przesłać informację drogą elektroniczną wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej http://pkp.pl/pl/kontakt/formularz-zgloszeniowy;
3)      kontaktujesz się z pracownikami PKP S.A. w celu skorzystania z usług geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez PKP S.A. w zakresie wskazanym na stronie http://pkp.pl/pl/geodezja-i-kartografia/informacje-ogolne;
4)      kontaktujesz się z pracownikami PKP S.A. w celu zawarcia lub wykonania umowy zakupu, dzierżawy lub najmu nieruchomości należącej do PKP S.A. bądź innej umowy;
5)      jesteś byłym pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowe Polskie Koleje Państwowe, PKP S.A. lub spółki z Grupy PKP i potrzebujesz uzyskać zaświadczenie na podstawie przechowywanej w Archiwum PKP S.A. dokumentacji osobowo-płacowej poprzez zgłoszenie przez email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
6)      jesteś osobą z ograniczoną mobilnością i chcesz skorzystać z możliwości zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy w poruszaniu się tylko po terenie dworca dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

chcielibyśmy wyjaśnić Ci, jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym, zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

PKP S.A. wyznaczyła inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Imię i nazwisko:

Piotr Sotomski

Adres korespondencyjny:

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

e-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:

723-996-246

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:      

PKP S.A. informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:

a)      art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
b)      art. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną;
c)       art. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez PKP S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, np. związanych z obsługiwaniem reklamacji zgodnie z art. 16e ustawy o transporcie kolejowym;
d)      art. 6 ust. 1 lit. d) – jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;
e)      art. 6 ust. 1 lit. e) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
f)       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKP S.A.;
g)      art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie danych szczególnych kategorii jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PKP S.A. może przetwarzać pozyskane od Ciebie dane osobowe w następujących celach:

a)      w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody – w takim przypadku możesz cofnąć Swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że PKP S.A. nie będzie przetwarzać Twoich danych w celach wskazanych w zgodzie;
b)      w celu skierowania do Ciebie odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi w Twojej korespondencji;
c)       w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Twoich dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
d)      w celu przestrzegania przez PKP S.A. przepisów prawa;
e)      w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu łączącego nas stosunku prawnego poprzez przekazanie Twoich danych np.: do biura informacji gospodarczej;
f)       w innych prawnie uzasadnionych celach;
g)      w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Usługa Chatbot PKP S.A.:

1. Usługa Chatbot PKP S.A. pozwala Użytkownikowi na uzyskanie informacji na temat wybranych usług Administratora, uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. wybranych obszarów działalności Administratora. Narzędzie prowadzi w czasie rzeczywistym zautomatyzowaną konwersację, zgodnie z zaprogramowaną ścieżką, w ramach której odpowiada na otrzymane zgłoszenia, w wybranych przypadkach odsyłając do zewnętrznych stron internetowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia Usługi Chatbot S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze Użytkownika, realizowaniu kontaktu z Użytkownikiem oraz udzielaniu informacji dotyczących wybranych zagadnień dotyczących usług i działalności Administratora na żądanie Użytkownika, a także w celu archiwizacji zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie danych osobowych podanych przez Użytkownika fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

przesłanie CV w związku z ofertami rekrutacji opublikowanymi na stronie www.pkp.pl

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody i zgodnie z informacją dostępną na stronie http://pkp.pl/pl/kariera/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

uzyskanie zaświadczenia na podstawie przechowywanej w Archiwum PKP S.A. dokumentacji osobowo-płacowej poprzez zgłoszenie przez email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

zgodnie z okresem przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej określonym w przepisach prawa

przesłanie informacji drogą elektroniczną wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.pkp.pl/pl/kontakt/formularz-zgloszeniowy

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody

skorzystania z usług geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez PKP S.A.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a PKP S.A., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

przesłanie informacji drogą elektroniczną w celu zakupu/ dzierżawy/ najmu nieruchomości PKP S.A.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a PKP S.A., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

kontakt pod nr tel. 22 474 13 13 lub wysyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w celu skorzystania z pomocy na dworcu przez osoby z ograniczoną mobilnością

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PKP S.A.

Do czasu udzielenia pomocy osobie potrzebującej pomocy lub do czasu obsługi ewentualnych roszczeń

obsługa Użytkownika, poprzez możliwość kontaktu Użytkownika z Administratorem poprzez usługę Chatbot PKP S.A. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody.
pomiary analityczne i statystyczne narzędzia Chatbot PKP S.A. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora, (polegający na prowadzeniu analiz konwersacji Użytkownika  z Chatbotem S.A., w celu poprawy skuteczności Usługi do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane w ramach Chatbota PKP S.A. będą poddawane anonimizacji po upływie 60 dni od zakończenia komunikacji z narzędziem.

 

Pozyskane od Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane PKP S.A. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) oraz innym podmiotom, w tym w szczególności spółkom z Grupy PKP, w przypadku gdy niezbędne jest uzyskanie od nich stanowiska w związku z Twoją korespondencją.  PKP S.A. jest częścią Grupy PKP.  W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A. oraz spółki świadczące usługi m.in. na rynku kolejowym, teleinformatycznym (dalej „Podmioty Zależne”). Wykaz Podmiotów Zależnych PKP S.A. dostępny jest na stronie pkp.pl/pl/bip-nadzor-wlascicielski. W związku z powyższym, w przypadku gdy skontaktujesz się z PKP S.A. w sprawie, której pozytywne rozpatrzenie wymagać będzie podjęcia przez PKP S.A. działań we współpracy z Podmiotami Zależnymi (Procesorzy), PKP S.A. może ww. podmiotom udostępniać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych 

a)      Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony – PKP S.A. korzysta z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę;
b)      Dostawcy usług IT – PKP S.A. korzysta z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i poufne.
c)       Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych – PKP S.A. korzysta z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.
d)      Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji – PKP S.A. korzysta z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem korespondencji oraz zarządzaniem korespondencją.
e)      Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską – PKP S.A. korzysta z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich. 

Pozyskane od Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora danych dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

W celu ułatwienia Ci wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z PKP S.A, w szczególności kierowanie korespondencji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do Twojej tożsamości przy składaniu ww. żądań, administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest dobrowolne i jest związane z prowadzeniem korespondencji z PKP S.A. Nie podanie przez Ciebie danych niezbędnych do korespondencji, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PKP S.A. Twoich zapytań np.: obsługi reklamacji.

W przypadku udostępnienia przez Ciebie do PKP S.A. danych osobowych innych osób, PKP S.A. prosi o poinformowanie tych osób:

1)      o fakcie i zakresie przekazania do PKP S.A. danych osobowych dotyczących tych osób;
2)      o tym, że PKP S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
3)      o tym, że są Państwo źródłem, od którego PKP S.A. pozyskała ich dane.

W przypadku przesłania przez Ciebie do PKP S.A. tzw. danych osobowych szczególnych kategorii [1] należących do Ciebie lub do innej osoby np.: danych dotyczących stanu zdrowia, konieczne zazwyczaj jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PKP S.A., udostępnionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod opieką w celu rozparzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przesłanych przez Ciebie ww. danych osobowych szczególnych kategorii, dane te zostaną przez PKP S.A. usunięte i nieuwzględnione podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania. Oświadczenia należy składać według zamieszczonego poniżej wzoru.

Informacja o „cookies”

W Serwisie Internetowym stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez przeglądarkę internetową) oraz inne podobne technologie, które są następnie zapisywane na dysku twardym Użytkownika. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po Serwisie Internetowym, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego. Użytkownik może usunąć pliki cookies z dysku twardego lub zablokować ich zapisywanie. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki. Brak zmiany w ww. ustawieniach będzie interpretowany jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na instalowanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies i innych podobnych technologii może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji Serwisu Internetowego.

Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach internetowych producentów oprogramowania.

PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.pkp.pl. Informacja o planowanych zmianach zostanie zamieszczona w Serwisie na 7 dni, nie licząc niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, przed ich wejściem w życie.

Klauzula informacyjna PKP S.A. monitoring budynki administracyjne
Klauzula informacyjna PKP S.A. monitoring dworce kolejowe
Regulaminu Chatbota
Polityka Rozpatrywania Wystąpień Klientów
Polityka prywatności aplikacji „PKP.appka”
Regulations of the PKP.appka Mobile Application
Privacy Policy
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych sygnalistów


[1] Dane osobowe szczególnych kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.