Od 31 lipca do 13 sierpnia będzie można oglądać wystawę fotograficzną, przygotowaną przez Fundację Grupy PKP, „Widzialni pełnosprawni w pracy” w przestrzeniach dworca kolejowego w Opolu.  

Wiosną tego roku Fundacja Grupy PKP zorganizowała konkurs fotograficzny będący kolejnym etapem projektu , promującego równe szanse na rynku pracy. Do konkursu zgłoszono ponad 100 prac przedstawiających osoby z niepełnosprawnością w trakcie pracy. Każde ze zdjęć pokazuje historię człowieka – ich bohaterowie zechcieli podzielić się z nami częścią swojego życia, dzięki czemu możemy spojrzeć na nie z bliska.

Założeniem konkursu i kampanii billboardowej prezentującej zwycięską fotografię oraz serii wystaw najlepszych dwudziestu zdjęć na wybranych dworcach kolejowych, jest propagowanie idei równości - zgodnie z przekonaniem, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy.

Zwycięskie zdjęcie nadesłał Jacek Cisło. Wykonał je, korzystając ze statywu i samowyzwalacza, a zatytułował: „Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie”.

31 lipca wystawa „Widzialni pełnosprawni w pracy” zostanie zaprezentowana na dworcu kolejowym w Opolu i będzie pokazywana do 13 sierpnia.