W minioną niedzielę, 20 października odbyły się obchody rocznicy protestu głodowego kolejarzy we Wrocławiu. Upamiętniono wydarzenia z października 1980 roku.

Na zdj. od prawej strony: Andrzej Antoni Olszewski – Członek Zarządu PKP S.A., Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A., Krzysztof Golubiewski - Członek Zarządu PKP S.A., fot. solidarnosc.wroc.pl

Przypomnijmy, że wszystko rozpoczęło się 39 lat temu, kiedy 34 osoby podjęły w październiku 1980 roku głodówkę, która miała wpłynąć na podwyższenie wynagrodzeń i polepszenie warunków pracy kolejarzy. Były to główne postulaty, ale nie jedyne, ponieważ domagali się również ogólnopolskiego zarejestrowania NSZZ „Solidarność” przez sąd. Głodówka zakończyła się w nocy z 26 na 27 października podpisaniem porozumienia ze stroną rządową. Porozumienie to zostało jednak zerwane już w listopadzie 1980 roku.

Tegoroczne obchody upamiętniające te historyczne wydarzenia odbyły się 20 października 2019 r., od spotkania uczestników o godz. 9.00 przed budynkiem dworca Wrocław Główny, a następnie wszyscy udali się na teren byłej lokomotywowni Wrocław Główny przy ul. Paczkowskiej 26. Na miejscu odprawiono Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, po której uczestnikom protestów wręczono Medlae Stulecia Odzyskania Niepodległości. Natomiast w samo południe pod pomnikiem św. Katarzyny złożono wieńce i kwiaty, a także wygłoszono przemówienia okolicznościowe.

Do Wrocławia przyjechali m.in. Minister Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A., Andrzej Antoni Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A., Krzysztof Golubiewski, Członek Zarządu PKP S.A., Henryk Grymel, Przewodniczący Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe z całej Polski.

Po Mszy św. Błażej Spychalski, wręczył Medale Stulecia Niepodległości uczestnikom protestu.

Na zdj. Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP i Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, fot. Katarzyna Kucharek

W dniu poprzedzającym główne obchody, czyli 19 października br. miała miejsce inauguracja wystawy pt. „Tory do wolności”, która znajduje się w holu Dworca Wrocław Główny. Na wystawę złożyło się jedenaście plansz wypełnionych archiwalnymi zdjęciami, wycinkami z gazet oraz oryginalnymi telegramami. Na archiwalnych fotografiach można zobaczyć protestujących w sytuacjach codziennych podczas trwania głodówki oraz obrad, które zakończyły się podpisaniem porozumienia. Oglądając zdjęcia można zaobserwować jak olbrzymie było poparcie społeczne protestu kolejarzy oraz telegramy z wyrazami wsparcia dla głodujących, które przychodziły z różnych zakątków Polski.

Wystawę można oglądać do końca listopada 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy osoby podróżujące, a także mieszkańców Wrocławia i okolic do zapoznania się z wystawą „Tory do wolności”.

Dla tych, którzy nie będą mogli przyjechać osobiście prezentujemy poszczególne plansze składające się na całość wystawy poniżej.