Fundacja Grupy PKP zachęca wszystkich do pomocy potrzebującym. W tym trudnym okresie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, oddanie krwi jest wyjątkowo potrzebne.

 Krew można oddać w wielu przeznaczonych do tego celu ośrodkach, są wśród nich m.in. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dla chętnych krwiodawców nie ma w obecnej sytuacji epidemiologicznej przeciwskazań, jeśli tylko spełnią określone warunki.

Krwiodawco – Twoja krew jest bardzo potrzebna

Zachęcamy do oddawania krwi, wtedy gdy jesteście zdrowi i bez objawów infekcji, nie przebywaliście w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami kraju, nie mieliście kontaktu z osobą
z potwierdzonym zakażeniem oraz spełniacie dotychczasowe kryteria kwalifikacyjne. Ze względu na obecny stan zagrożenia koronawirusem ważne jest, żeby do punktu krwiodawstwa nie zabierać osób towarzyszących. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udziału w honorowym krwiodawstwie, zamieszczone są na stronach www.twojakrew.pl, www.rckik-warszawa.com.pl
i Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl .                                          

Kolej na Ciebie 2 500                                                                  Kolej na Ciebie zdj. 1

Fundacja Grupy PKP dziękuje wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy drugiemu człowiekowi, podczas aktualnego wzmożonego zapotrzebowania na zapasy krwi.

Dodatkwo umieszczamy apel, który otrzymaliśmy od Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Apel do Kolejarzy 1

 

Fundacja Grupy PKP