Wyróżnia każdego kolejarza, jest powodem do dumy i wyrazem najważniejszych kolejarskich wartości – mundur galowy. Podobnie jak zasady, które reprezentuje, powinien być otaczany szczególną dbałością. Z inicjatywy Fundacji Grupy PKP został wydany „Poradnik noszenia munduru kolejarza”, podpowiadający, na co zwrócić uwagę, by w tym rodzaju okrycia wierzchniego prezentować się godnie i w sposób zbieżny z kolejowymi zwyczajami.

poradnik okladka

Publikacja poradnika to także jedna z inicjatyw Fundacji w związku z ogłoszeniem roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei. Jej promowanie jako zrównoważonego i bezpiecznego środka transportu oraz uświadomienie roli kolejnictwa w europejskiej kulturze, to cel wydarzeń towarzyszących ERK.

Jednym z głównych założeń działalności Fundacji Grupy PKP jest ochrona i popularyzowanie kolejowego dziedzictwa historycznego. W zakres ten wpisuje się również przypominanie i podkreślanie tego, jakie znaczenie miał i ma dla kolejarzy ich mundur, który jest z nimi obecny od momentu budowy pierwszych dróg żelaznych na ziemiach polskich.

Jak wskazał w słowie wstępnym Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., „mundur od zawsze był najważniejszym uposażeniem kolejarzy. […] Powinien być traktowany jako synonim pełnienia bardzo istotnej i zaszczytnej służby”.

Zwrócił również uwagę, że pracownicy kolei swoją postawą powinni pokazywać, jak dać najlepszy przykład innym. „Dokładajmy wszelkich starań, aby przyczynić się do odrodzenia etosu kolejarza. Przypominajmy młodszym pokoleniom, że nosząc mundur, wyznajemy takie wartości jak: honor, sumienność, odpowiedzialność”.

poradnik sztandar

To dzięki mundurowi rodzi się poczucie przynależności do kolejarskiej rodziny, a tym samym do określonego kręgu norm i zasad, na co zwróciła uwagę prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Mundur wymaga szacunku, tak jak wartości które symbolizuje. To, jak jest noszony, kształtuje również nasz wizerunek. Z tego względu warto pamiętać o tym, by prezentować się w nim z należytą powagą. Pomocą w tej kwestii może posłużyć poradnik wydany przez naszą Fundację, który w szczegółowy i przejrzysty sposób, także dzięki zawartym w nim ilustracjom, wskazuje standardy noszenia munduru galowego kolejarza – zauważyła Katarzyna Kucharek.

Fundacja Grupy PKP