3 lata temu PKP S.A. oraz inne spółki z Grupy PKP rozpoczęły zmiany, których celem było przekształcenie nieefektywnego i przez większość Polaków negatywnie postrzeganego przedsiębiorstwa w firmę nowoczesną i skoncentrowaną na klientach. Radykalnie zmieniono podejście do zarządzania, czego głównym przejawem było postawienie w centrum uwagi pasażera. Podróżni już dostrzegają i doceniają zmiany, jakie zaszły w Grupie PKP. Nie byłyby one jednak możliwe bez zarządzania opartego na standardach zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z najważniejszych kroków było wprowadzenie Kodeksu Etyki, dzięki któremu wszyscy pracownicy Grupy – a jest ich ponad 80 tysięcy – otrzymali wytyczne dotyczące pożądanych zachowań i wspólnych wartości. Powołano Rzecznika Etyki Grupy PKP oraz rzeczników w poszczególnych spółkach, a pracowników objęto szkoleniami.
PKP S.A. w 2013 roku wprowadziła strategię CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), która wskazuje priorytety działań w obszarach: budowania relacji w środowisku pracy, współpracy z otoczeniem zewnętrznym (dostawcami, partnerami, instytucjami nadzoru oraz administracją), uwzględniania aspektów proekologicznych w działalności biznesowej spółki oraz prowadzenia inicjatyw społecznych. Elementem strategii było powołanie Fundacji Grupy PKP. Realizuje ona działania na rzecz propagowania bezpiecznych zachowań, edukacji kolejowej, krzewienia kultury i sztuki - szczególnie w zakresie związanym z tradycją i historią kolejnictwa. Fundacja uczestniczy ponadto w programach dotyczących ograniczania zjawiska bezdomności na dworcach.
„Bardzo nas cieszy wyróżnienie przyznane przez tygodnik Polityka. To potwierdzenie, że PKP S.A., jak każda nowoczesna organizacja dostrzega, iż jej działalność wywiera wpływ na różne grupy interesariuszy. Są nimi pracownicy, kontrahenci, klienci, społeczności lokalne. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do biznesu, stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, transparentnych procedur i podnoszeniu standardów, wzmacniamy wizerunek i wartość Grupy PKP.” – mówi Paweł Wojciechowski – Prezes Fundacji Grupy PKP.
Biały Listek tygodnika „Polityka” to nie pierwsze wyróżnienie dla PKP S.A. za działania w zakresie CSR. Przyjęta przez Spółkę strategia  CSR na lata 2013 – 14 została doceniona na łamach raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce”.  Wyróżniono także Fundację Grupy PKP. W lutym 2015 PKP S.A. została laureatem konkursu „Etyczna Firma”, organizowanego przez Puls Biznesu.

W poniedziałek, 27 kwietnia, w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca program edukacyjny Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu organizowany przez Fundację Grupy PKP. Zaproszeni  goście zapoznali się ze szczegółami projektu oraz dyskutowali o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem najmłodszych.

Celem Szkoły Przyjaznej Bezpieczeństwu jest nauczanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. 27 kwietnia w Warszawie odbyła się inaugurująca program konferencja. W wydarzeniu udział wzięło 150 osób, w tym dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie oraz przedstawiciele instytucji patronujących: Minister Sławomir Żałobka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Małgorzata Krasuska - Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, Joanna Rokicka z Biura Rzecznika Praw Dziecka,  Krzysztof Dyl - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, a także nadkomisarz Dorota Pater – Naczelnik Wydziału Profilaktyki Komendy Głównej Policji. W spotkaniu uczestniczył również Profesor Marek Konopczyński - rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM, która jest partnerem merytorycznym projektu.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny oraz wykłady poruszające między innymi takie kwestie, jak rola niestandardowych narzędzi w edukacji dzieci czy zadanie współczesnej szkoły w nauczaniu bezpiecznych zachowań. Przeprowadzono również prezentację pokazowych lekcji. Scenariusze zajęć zawierają 4 bloki tematyczne związane z bezpieczeństwem: w pociągu, w internecie, poza domem oraz podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Chęć udziału w projekcie zgłosiło blisko 160 szkół, co potwierdza, że taki program jest potrzebny. Ostatecznie Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu to ponad 80 placówek i 5050 uczniów. Zaproponowaliśmy nauczycielom innowacyjne podejście do przekazywania wiedzy, a właściwie do inspirowania uczniów w zakresie bezpiecznych postaw i zachowań. Maskotką programu jest Beni, który ma być przewodnikiem najmłodszych po tematach związanych z bezpieczeństwem. Liczymy, że dzieci chętnie przyłączą się do naszej inicjatywy oraz, że przekaz o potrzebie bezpieczeństwa i odpowiedzialności dotrze dzięki nim do rodziców i opiekunów - powiedział po konferencji Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji Grupy PKP.

Zdobytą podczas konferencji wiedzę nauczyciele 85 szkół z 13 województw przekażą uczniom podczas lekcji w maju i czerwcu tego roku. Program zwieńczy wyjątkowy festyn, który odbędzie się we wrześniu.

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie spb.edu.pl

Rusza ogólnopolski program edukacyjny dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. 
Na wybranych zajęciach lekcyjnych najmłodsi nauczą się zasad bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach. Pomysłodawcą i organizatorem Szkoły Przyjaznej Bezpieczeństwu jest Fundacja Grupy PKP.

Fundacja Grupy PKP została wskazana jako jedna z czterech zgłoszonych przez PKP S.A. „dobrych praktyk” w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” wydanym przez FOB.