Prezentowany Kodeks Etyki to zbiór norm etycznych, wypracowanych wspólnie przez zespól pracowników Grupy PKP, które zostały włączone do wewnętrznych przepisów prawa pracy Spółek Grupy PKP SA. Mamy nadzieje, ze Kodeks przyczyni się do pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej  i do zwiększenia jakości oraz standardów pracy w PKP SA, a także doprowadzi do podniesienia jakości usług świadczonych dla naszych klientów.
Z chwilą wdrożenia Kodeksu Etyki, przestrzeganie zawartych w nim norm etycznych dołączono do podstawowych obowiązków pracowniczych, których naruszanie może być podstawą zastosowania sankcji przewidzianych w regulaminie pracy oraz przepisach prawa pracy.

Kodeks etyki - do pobrania (pdf 600KB)