PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych, która obecnie liczy ponad 18,5 tys. kilometrów. PLK odpowiadają za zarządzanie i synchronizację ruchu ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych w ciągu doby należących do 92 licencjonowanych przewoźników. Odpowiada także za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.
W ostatnich latach priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest działalność inwestycyjna, która dotyczy budowy, modernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej. Nadrzędnym celem przeprowadzanych projektów jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, a także dostosowanie sieci do standardów unijnych i utworzenie zintegrowanego systemu transportu kolejowego w ramach Unii Europejskiej. Wszystkie działania realizowane są z zachowaniem szczególnej dbałości o środowisko naturalne zgodnie z założeniami programu POIiŚ, który jest jednocześnie głównym źródłem finansowania powyższych projektów.
Zarządca infrastruktury buduje strategię działania, w oparciu o rządowe dokumenty o charakterze strategicznym, politykę transportową Unii Europejskiej, respektując zobowiązania wynikające z Umów międzynarodowych zawartych przez Rząd Polski, krajowe i unijne uregulowania prawne oraz uwzględniając swoje potrzeby wynikające z bieżącej działalności, uwarunkowań handlowych i sytuacji na rynku.

Witryna internetowa: www.plk-sa.pl


PKP CARGO jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce),  samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier i Litwy. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced World Transport, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach.
W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGOTABOR). Grupa dysponuje taborem składającym się z ponad 2 tys. lokomotyw i ponad 60 tys. wagonów.
W 2017 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,74 mld zł przychodów, przewożąc ponad 119 mln ton ładunków.
30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksów WIG30 i mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.
Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikatowych na skalę europejską: Instytucji Kultury „Parowozownia Wolsztyn” i Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.

Witryna internetowa: www.pkp-cargo.pl


Jesteśmy narodowym przewoźnikiem kolejowym i najważniejszym przewoźnikiem dalekobieżnym w Polsce. Wygoda, bezpieczeństwo, ekologia, możliwość nawiązywania relacji, podróż jako rodzinna przygoda, to tylko kilka powodów do podróżowania z nami. Łączymy największe miasta oraz popularne ośrodki turystyczne w kraju, ale też otwieramy się na klientów mniejszych ośrodków – tzw. polski powiatowej. Nasza oferta łączy atrakcyjne ceny biletów, konkurencyjne czasy przejazdów oraz komfortowe pociągi. W pociągach PKP Intercity systematycznie wprowadzamy udogodnienia dla wszystkich grup pasażerów, szczególnie zwracając uwagę na potrzeby i oczekiwania rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami.

Codziennie w trasy wyrusza około 360 składów w czterech różnych kategoriach:

  • Express InterCity Premium (EIP), jako propozycja dla oczekujących wyższego komfortu i atrakcyjnego czasu przejazdu;
  • Express InterCity (EIC) z wysokim standardem podróży;
  • InterCity (IC) obsługiwane nowymi pojazdami FLIRT3 i PesaDART oraz pociągami zestawionymi ze zmodernizowanych wagonów;
  • Twoje Linie Kolejowe (TLK), rozbudowana siatka połączeń w przystępnej cenie.

Obsługujemy również europejskie szlaki kolejowe. Pociągi międzynarodowe zapewniają podróż do najważniejszych miast i stolic państw Europy: Pragi, Ostrawy, Wiednia, Bratysławy, Budapesztu czy Berlina. Łączymy też Polskę z naszymi wschodnimi sąsiadami, pociągami jadącymi m.in. do Lwowa i Kijowa, do Mińska czy Grodna.

 „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” to hasło przewodnie naszej strategii taborowej na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. Dbając o komfort pasażerów, spółka zainwestuje 7 mld zł w zakup nowych pociągów i modernizację już posiadanego taboru oraz stacji postojowych. Dzięki tym inwestycjom, blisko 80 proc. połączeń uruchamianych przez przewoźnika będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru. Dodatkowo, w co najmniej 77 proc. pociągów dostępny będzie bezprzewodowy internet.

Witryna internetowa: www.intercity.pl


PKP Informatyka spółka z o.o.  jest głównym dostawcą usług IT zapewniających ciągłość działania, kluczowych dla funkcjonowania kolei w Polsce, systemów i aplikacji.

Dostarcza rozwiązania informatyczne Spółkom Grupy PKP oraz podmiotom sektora transportu kolejowego, przy zachowaniu trwałych relacji z klientami i partnerami publicznymi.

Przedmiot działalności PKP Informatyka to w szczególności tworzenie oprogramowania użytkowego (systemy i aplikacje), usługi wsparcia i eksploatacji, kolokacji, hostingu, serwis sprzętu komputerowego, wykonawstwo sieci strukturalnych.

PKP Informatyka dba o bezpieczeństwo krytycznych dla kolei systemów, aplikacji i infrastruktury IT monitorując je 24 h/dobę  w nowoczesnym Security Operations Center.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w branży kolejowej PKP Informatyka jest doradcą i partnerem technologicznym dbającym, aby oferowane rozwiązania były zgodne z regulacjami polskimi i unijnymi.

Witryna internetowa: www.pkp-informatyka.pl


Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy to polski producent elektronicznych urządzeń i systemów informacyjnych przeznaczonych do obsługi komunikacji kolejowej i pozakolejowej oraz poboru opłat z ponad 165-letnim doświadczeniem. Dominującym segmentem działalności spółki jest rynek kolejowy.

Kolejowe Zakłady Łączności dostarczają rozwiązania w zakresie:

  • systemów dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • systemów łączności kolejowej,
  • systemów monitoringu obiektów kolejowych,
  • systemów biletowych

oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych ecoMOTO.

Witryna internetowa: www.kzl.pl


PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. jest zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem towarowym, oferującym kompleksowe usługi logistyczne i spedycyjne. Linia nr 65 LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie jest również częścią europejskiej i azjatyckiej infrastruktury transportowej. Łączy ona kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Liczy ona prawie 400 km (dokładna długość linii to 394,650 km). Linia LHS ma określony zasięg regionalny (biegnie przez obszar południo-wschodniej Polski, województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). Atrybuty linii LHS to transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

PKP LHS Spółka posiada możliwość transportu intermodalnego na trasie z Europy do Azji - Międzynarodową Transkaspijską Trasą Transportową (TMTM) – Middle Corridor łączącą Chiny z Europą

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa została pierwszą polską firmą współtworzącą Middle Corridor.

Witryna internetowa: www.lhs.com.pl


PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest przewoźnikiem kolejowym obsługującym aglomerację trójmiejską na linii kolejowej nr 250 pomiędzy stacjami Gdańsk Śródmieście a Rumia Janowo, a także na liniach kolejowych na obszarze Województwa Pomorskiego. Linia nr 250 liczy 32 km. Na tym odcinku znajdują się 22 przystanki osobowe SKM.

Zarządzamy tym odcinkiem, prowadzimy naprawy i inwestycje. Na Stacji Gdynia Cisowa Postojowa znajduje się nasze zaplecze techniczne, m.in. hala naprawcza, myjnia automatyczna i tokarnia podtorowa.

Spółka ma własny tabor - elektryczne składy trzy- i czterowagonowe. W dni robocze uruchamiamy około 330 pociągów, które przewożą około 116 tys. osób dziennie. Spółka oferuje połączenia aglomeracyjne oraz regionalne z Trójmiasta do Lęborka,Kartuz i Kościerzyny.

Linię nr 250 oraz infrastrukturę kolejową udostępniamy też innym przewoźnikom. Oferujemy im też utrzymanie i naprawy pasażerskiego taboru trakcyjnego oraz lokomotyw. Reklamodawcom proponujemy natomiast powierzchnię reklamową na peronach SKM oraz w pociągach SKM.

Witryna internetowa: www.skm.pkp.pl


Spółka Xcity Investment została powołana z początkiem 2015 r. przez PKP S.A., a jej zadaniem jest identyfikacja i realizacja projektów deweloperskich na terenach kolejowych. Projekty realizowane przez Xcity Investment powstają w formule joint venture.

Obecnie w swoim portfolio Xcity ma 7 projektów na różnym etapie zaawansowania. Obecnie realizowane projekty to: Warszawa Zachodnia z HB Reavis, Warszawa Gdańska z Ghelamco, Gdynia Międzytorze z Semeko Grupa Inwestycyjna oraz Mińsk Mazowiecki i Konin z Dekada Realty. Trwają również postępowania na wybór inwestorów dla realizacji projektów przy ul. Szczęśliwickiej 62 oraz Al. Jerozolimskich 140. Xcity Investment analizuje potencjał kolejnych lokalizacji oraz planuje rozszerzyć swoje portfolio o nowe projekty.

Witryna internetowa: www.xci.pl


Spółka CS Natura Tour istnieje na polskim rynku turystycznym od 2000 roku.
Od kilkunastu lat mamy przyjemność dzielić z Naszymi Klientami pasję do podróżowania i wypoczynku, a także oferować szereg usług zorganizowanych na najwyższym poziomie.
Specjalizujemy się w organizacji imprez turystycznych i krajowego wypoczynku we własnych, 13 Ośrodkach Wypoczynkowych, położonych w najatrakcyjniejszych nadmorskich i górskich miejscowościach turystycznych.
Oferta Spółki jest bardzo różnorodna, składają się na nią różne formy zorganizowanego wypoczynku, skierowane głównie do klienta indywidualnego, min. wypoczynek letni i zimowy, pobyty weekendowe, kolonie, obozy, wycieczki.  Naszymi strategicznymi Partnerami są Spółki i zakłady kolejowe z całej Polski, a także stowarzyszenia i organizacje senioralne, szkoły i kluby sportowe, firmy prywatne. Dla nich organizujemy konferencje, szkolenia, zjazdy,  sympozja, imprezy firmowe – integracyjne i biznesowe.
W wyniku połączenia ze Spółką CS Szkolenie i Doradztwo, poszerzyliśmy zakres świadczonych usług
o szkolenia na rzecz Spółek Grupy PKP oraz innych podmiotów, głównie z zakresu szkoleń zawodowych pracowników branży kolejowej. Posiadamy symulator lokomotywy EP09 umożliwiający prowadzenie szkoleń dla maszynistów.
Działając ze zdwojoną siłą, posiadając wieloletnie doświadczenie oraz przede wszystkim nowe pomysły dążymy do tego, aby marka "CS Natura Tour" stała się synonimem profesjonalizmu, usług na najwyższym poziomie i dbałości o każdego klienta.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Związku Pracodawców Kolejowych.
Witryna internetowa: www.naturatour.pl , http://www.csid.pl/


PKP TELKOL (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie), powstał w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przeŁomie lat 2017 / 2018 Spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 769 500,00 PLN. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL spółka z o.o. jest PKP S.A. 

PKP TELKOL świadczy specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego.
• Spółka prowadzi działalność w zakresie utrzymania:

1) linii telekomunikacyjnych kablowych miedzianych, światłowodów, napowietrznych;
2) urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;
3) systemów dynamicznej informacji podróżnych;

• Spółka świadczy usługi realizacji zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów specjalnych i obsługi systemów dynamicznej informacji wizualnej na stacjach i przystankach osobowych.
• Spółka świadczy usługi budowlane i remontowe w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów telekomunikacyjnych i infrastruktury teletechnicznej.
• Ponadto PKP TELKOL oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, oraz usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową.

Witryna internetowa: www.telkol.pl