fundacja 

Na podstawie Statutu Fundacji (§16 ust. 1 oraz §20 ust. 1), Zarząd PKP S.A. powołuje organy statutowe Fundacji: Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A. - Przewodniczący Rady Fundacji

Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Mikołaj Turowski, Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w PKP S.A. - Sekretarz Rady Fundacji 

Grażyna Blicharz, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. - Członek Rady Fundacji

Mirosław Gilarski, Prezes Zarządu PKP TELKOL sp. z o. o. - Członek Rady Fundacji

Beata Górniak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Energetyka S.A. - Członek Rady Fundacji 

Michał Kamiński, Dyrektor Biura Promocji i Relacji Inwestorskich w PKP Cargo S.A. – Członek Rady Fundacji

Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. – Członek Rady Fundacji


Pracami Fundacji kieruje Zarząd Fundacji w składzie:

Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu