fundacja 

Na podstawie Statutu Fundacji (§16 ust. 1 oraz §20 ust. 1), Zarząd PKP S.A. powołuje organy statutowe Fundacji: Radę Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Mikołaj Turowski, Dyrektor Biura Komunikacji w PKP S.A. - Sekretarz Rady Fundacji 

Grażyna Blicharz, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. - Członek Rady Fundacji

Beata Górniak, Członek Zarządu Grupy Kapitałowej PKP Energetyka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Energetyka S.A.

Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. – Członek Rady Fundacji


Pracami Fundacji kieruje Zarząd Fundacji w składzie:

Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu