Ile trwa przygotowanie nieruchomości do sprzedaży?
Od kilku do kilkunastu miesięcy. Każda nieruchomość wymaga wyceny, przygotowania dokumentacji, podjęcia decyzji prawno-administracyjnych. Sprzedaż trzeba też uzgodnić z innymi spółkami Grupy PKP.

Jaki jest stan prawny nieruchomości sprzedawanych przez PKP S.A.?
W większości są one własnością Skarbu Państwa, a PKP S.A. przysługuje prawo użytkowania wieczystego. To oznacza, że PKP S.A. dysponuje gruntami przez maksymalnie 99 lat, płacąc właścicielowi roczną opłatę. Jest to forma prawa rzeczowego bardzo zbliżona do prawa własności. Użytkownik wieczysty może np. sprzedać nieruchomość, postawiać na niej budynki, które stają się jego własnością oraz czerpać z niej pożytki (najem, dzierżawa). Prawo użytkowania wieczystego podlega też dziedziczeniu. Użytkownik może też ubiegać się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność.

Czy sprzedaż zawsze odbywa się w trybie przetargu?
Nie. Nieruchomości PKP S.A. jako majątek Skarbu Państwa sprzedawany jest w trybie przetargów publicznych otwartych, w których może wziąć udział każdy. Są jednak pewne wyjątki, np. zgodnie z art. 40 ust. 3 i 4 Ustawy o Komercjalizacji można sprzedać bezprzetargowo nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczajacej 5 tys. Euro oraz na polepszenie nieruchomości sąsiedniej, jeżeli jej wartość rynkowa nie przekracza 15 ty. Euro.

Jak dowiedzieć się o przeprowadzanych przetargach?
Ogłoszenia o przetargach publikowane są we wtorkowych ogólnokrajowych wydaniach Rzeczpospolitej. W przypadku nieruchomości, których wartość rynkowa nie przekracza równowartości 500 tys. Euro, takie ogłoszenie pojawia się na co najmniej 30 dni przed datą przetargu, natomiast jeśli wartość rynkowa przekracza równowartość 500 tys. Euro, ogłoszenie pojawia się co najmniej 60 dni przed planowanym przetargiem. Wszystkie szczegóły i warunki przetargów znajdują się w zakładce "Przetargi - nieruchomości" 

Ile czasu mija między rozstrzygnięciem przetargu a podpisaniem umowy sprzedaży?
Jeśli wartość rynkowa nieruchomości nie przekracza równowartości 50 tys. Euro, umowę podpisuje się w najbliższym możliwym terminie, dogodnym dla obu stron transakcji. Sprzedaż droższej nieruchomości (o wartości powyżej 50 tys. Euro) wymaga jeszcze uzyskania zgody ministra właściwego do spraw transportu, co zwykle trwa około miesiąca.

Chcę kupić nieruchomość należącą do PKP S.A.. Od czego zacząć?
Żeby przedstawić ofertę, musimy wiedzieć jakiej nieruchomości szukasz. Powinieneś więc przygotować następujące dane: lokalizację nieruchomość, jej wielkość i numer działki. Warto też dołączyć mapkę z zaznaczonym terenem, który cię interesuje.

Dzięki tym informacjom możemy skierować sprawę do odpowiedniego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami. Ośrodek sprawdza czy nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A., czy ma uregulowany stan prawny, czy wymaga przeprowadzenia dodatkowych podziałów geodezyjnych oraz czy działka nie figuruje w wykazie terenów zamkniętych lub objęta jest umowami z innymi spółkami Grupy PKP. Na podstawie tych danych podejmujemy decyzję, czy nieruchomość może zostać wystawiona na sprzedaż.

Ile kosztują nieruchomości PKP S.A.?
Cenę ustalają niezależni, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Odzwierciedla ona aktualną wartość rynkową nieruchomości.

Czy można negocjować cenę?
Tylko wtedy, jeśli odbyły się dwa przetargi, a nieruchomość nie znalazła nabywcy. Wówczas PKP S.A. może sprzedać nieruchomości w trybie rokowań za nie mniej niż 2/3 ceny wywoławczej. Sprzedaż w tym trybie wymaga jednak specjalnych zezwoleń.

Czy można zapłacić za nieruchomość w ratach?
Nie. Warunkiem kupna nieruchomości jest przedstawienie dowodu wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego.

Czy PKP S.A. sprzedaje mieszkania?
Tak. Sprzedajemy lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach, których PKP S.A. jest właścicielem lub współwłaścicielem. To niezamieszkałe lokale, których nie wykupili poprzedni lokatorzy w ramach wykupu mieszkań pracowniczych. Mieszkania sprzedawane są po cenach rynkowych, określonych przez rzeczoznawców majątkowych. Wiele z oferowanych przez PKP S.A. mieszkań znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, np. centrach dużych miast.