Nadzór właścicielski

Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

 • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
 • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

 • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
 • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
 • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP S.A.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz zarządu.

Wykazy
Wykaz spółek z udziałem PKP S.A
Publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu 
Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki PKP TELKOL sp. z o.o. wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki PKP TELKOL sp. z o.o. wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych
Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Xcity Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ogłoszenie Rady Nadzorczej PKP Utrzymanie sp. z o.o. o wszczęciu postepowania na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych
Plan połaczenia
Plan połączenia PKP S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)
Zał. 1 | Zał. 2 | Zał. 3 | Zał. 4 | Zał. 5 | Zał. 6 | Zał. 7 | Zał. 8 | Zał. 9
Uchwały dotyczace wynagrodzenia w spółkach zależnych PKP S.A.
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o
Uzasadnienie uchwały zmiany Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Uzasadnienie uchwały zmiany Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki „PKP Intercity” S.A.
Uchwała NZW dot. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP TELKOL sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady NadzorczejPKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwała dotycząca zmiany wynagrodzenia dla Zarządu Spółki Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia miesięcznego podstawowego Prezesa/Członka Zarządu spółki PKP TELKOL sp. z o.o.
Obowiązek z art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Uchwała w sprawie zmiany ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Xcity Investment Sp. z o.o.
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w PKP LHS Sp. z o.o.
Uchwała ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu w PKP Informatyka Sp. z o.o.
Uchwała Walnego Zgromadzenia PKP Intercity S.A. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PKP Intercity S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Intercity S.A.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „PKP Informatyka” spółka z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.
Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKP TELKOL sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) z dnia 29 czerwca 2017 r. .w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) z dnia 26 lipca 2017 r.
Uchwała ws. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Windykacja Kolejowa
Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP Intercity SA
Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP Intercity SA
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment spółka. z o.o.
Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment sp. z o.o.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Uchwała w sprawie. zasad kształtowania wynagrodzeń spółki Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Utrzymanie sp. z o.o.
Uchwała ws. ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o.
Uchwały ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o.
Uchwała w sprawie. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Informatyka spółka z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Informatyka spółka z o.o.
Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa spółki PKP Windykacja sp. z o.o.
Zmiana Uchwała określająaj zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.
Uchwała ws zasad wynagradzania Członków Zarządu PKP Budownictwo
Uchwała ws zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP Budownictwo

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., informujemy, że Targowisko „Świebodzki” w dalszym ciągu będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach.

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       11.06.2013
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      11.06.2013 14:23
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  04.09.2020 12:21