Polskie Koleje Państwowe S.A. informują, iż wszystkie postępowania przetargowe są ogłaszane i prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są pod adresem: pkp.eb2b.com.pl

Postępowania przetargowe, ogłoszone przed dniem 15 grudnia 2018 roku, dla których trwa etap składania ofert bądź prowadzony jest nadal proces wyboru wykonawcy dostępne będą pod tym adresem.

Zamówienia na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na dworcu kolejowym Łódź Fabryczna" Postępowanie nr: KIZ/2018/WNP-008225


Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 i 11 do ogłoszenia - OPZ
Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Załacznik nr 12 - Decyzja
Załącznik nr 13 - Gwarancja
Załaczniki w wersji edytowalnej

Załączniki do wzoru umowy

Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia nr 1

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcu kolejowym Łódź Fabryczna oraz terenie przyległym”

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki

Umowa

Załączniki do umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wytworzył:          PKP S.A.
Data wytworzenia:       06.06.2017
Opublikował w BIP:      Grzegorz Kustosik
Data opublikowania:      06.06.2017 12:58
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji:  29.05.2018 08:21