I. OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA


Zgodnie z art. 58 ust. 3 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1786 z późn. zm.) zarządcy i przewoźnicy kolejowi obowiązani są do zapewnienia ładu i porządku na obszarze kolejowym oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych. W związku z powyższym PKP S.A., jako zarządca m.in. dworców kolejowych, wspierając działania służb (m.in. Policji, Straży Ochrony Kolei) w zapewnieniu bezpieczeństwa, zawiera z Agencjami Ochrony umowy na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia.

Realizowana przez podmioty zewnętrzne ochrona osób i mienia na dworcach kolejowych stanowi uzupełnienie ustawowych obowiązków z zakresu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, realizowanych również na obszarze i w obiektach kolejowych przez służby (np. Policję, Straż Ochrony Kolei, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową).

 

II. ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

Największe dworce kolejowe objęte są zintegrowanymi systemami zabezpieczenia technicznego (potocznie zwanymi systemami bezpieczeństwa), które wspomagają pracowników ochrony patrolujących obiekty oraz zwiększają wykrywalność zdarzeń i zachowań niepożądanych, co stanowi niezwykle istotny czynnik profilaktyki bezpieczeństwa.

Ponadto, PKP S.A., realizując Program Inwestycji Dworcowych, wyposaża w nowoczesne systemy bezpieczeństwa nawet niewielkie obiekty, dostosowując poziom ich zabezpieczeń do standardów wyposażenia dworców najwyższej kategorii.

 

Krótki film o bezpieczeństwie na dworcach kolejowych.

 

III. DEFIBRYLATORY AED

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa użytkowników dworców kolejowych i poprawy skuteczności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, dworce kolejowe są sukcesywnie wyposażane w defibrylatory AED. Obecnie urządzenia te znajdują się w poniższych lokalizacjach:

 1. Białystok
 2. Bielsk Podlaski
 3. Bielsko-Biała Główna
 4. Bolesławiec
 5. Bydgoszcz Główna
 6. Czeremcha
 7. Elbląg Główny
 8. Gdynia Główna
 9. Jabłoń Kościelna
 10. Jelenia Góra
 11. Kalisz
 12. Katowice
 13. Kłodzko Główne
 14. Kobylnica
 15. Korsze
 16. Kraków Główny
 17. Kuźnica Białostocka
 18. Legnica
 19. Lębork
 20. Mrozy
 21. Opole Główne
 22. Ostrów Wielkopolski
 23. Piła Główna
 24. Pobiedziska
 25. Poznań Główny
 26. Poznań Zachodni
 27. Siedlce
 28. Skarżysko-Kamienna
 29. Skierniewice
 30. Sochaczew
 31. Szczecin Główny
 32. Szczytno
 33. Szepietowo
 34. Szklarska Poręba Górna
 35. Wałbrzych Główny
 36. Warszawa Centralna
 37. Warszawa Śródmieście
 38. Warszawa Wschodnia
 39. Warszawa Zachodnia
 40. Węgliniec
 41. Wrocław Główny
 42. Zajezierze k. Dęblina
 43. Zawiercie
 44. Zielona Góra
IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA

PAMIĘTAJ! TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE!

Jeżeli zaistnieje sytuacja, która może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa Twojego lub innych osób, np.:

1. Obecność osoby (lub osób), której wygląd lub zachowanie powoduje Twój niepokój:

 • zachowującej się agresywnie,
 • będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • niszczącej mienie,
 • nieprzestrzegającej przepisów porządkowych obowiązujących na dworcach;

2. Pozostawiony pakunek lub bagaż bez opieki:

 • którym nie interesuje się nikt z osób w Twoim otoczeniu,
 • z którego wydobywa się jakikolwiek zapach (pamiętaj, że środki trujące mogą mieć różne zapachy, np. cyjanowodór /tzw. kwas pruski/ ma zapach gorzkich migdałów) lub obłok dymu, lub pył/proszek niewiadomego pochodzenia,
 • z którego wystają dziwne przedmioty (przewody, pojemniki itp.);

3. Wydobywający się dym lub ogień z zamkniętego pomieszczenia lub z pobliskiego kosza na śmieci, czy iskry w szafie z urządzeniami elektrycznymi;

4. Złe samopoczucie, duszność, pieczenie dróg oddechowych, bolesne podrażnienie i łzawienie oczu;

niezwłocznie powiadom o tym właściwą służbę, pracowników ochrony oraz osoby w Twoim otoczeniu!

Pamiętaj!

W razie niebezpieczeństwa nie wpadaj w panikę!

Spokojnie oddal się od miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadom właściwą służbę!

V. WAŻNE TELEFONY INTERWENCYJNE

112Europejski Numer Alarmowy

22 474 00 00 Straż Ochrony Kolei

997 Policja

998 Straż Pożarna

999Pogotowie Ratunkowe

986Straż Miejska

800 422 322 Straż Graniczna

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych podróżnych pilnuj i nie zostawiaj swojego bagażu bez opieki, a w przypadku zauważenia pozostawionego bez opieki bagażu lub pakunku pod żadnym pozorem nie dotykaj go, nie otwieraj, nie przenoś. Powiadom jak najszybciej właściwą służbę o zaistniałej sytuacji!

Pilnuj dokumentów, portfela, telefonu i innych wartościowych rzeczy. Trzymaj je zawsze przy sobie w trudnodostępnych, najlepiej zamykanych na guzik lub zamek kieszeniach. W miarę możliwości nie chowaj wartościowych rzeczy do bagażu. Nie pozostawiaj torby z np. laptopem i nie odchodź od niej. Noś ją ze sobą. Nie zasypiaj. Wystarczy chwila nieuwagi by stracić wartościowy przedmiot. Przed wejściem do pociągu sprawdź i przelicz swój bagaż by nie zostawić jego części na dworcu.

VII. BENI UCZY BEZPIECZEŃSTWA

Dla najmłodszych uczestników transportu przygotowano specjalną książeczkę Beni uczy bezpieczeństwa, która uczy, jak ważne są uwaga i ostrożność oraz dostarcza rozrywki w postaci gier, łamigłówek czy kolorowanek. Książeczka ta podzielona została na cztery rozdziały: bezpieczeństwo korzystania z energii elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo podróży pociągiem, bezpieczeństwo na dworcu kolejowym, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo ekologiczne.

Broszurka dostępna jest w dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku.

Beni uczy bezpieczeństwa

 

 

 

 

VIII. MONITOROWANIE ZDARZEŃ NA DWORCACH KOLEJOWYCH

W strukturach PKP S.A. funkcjonuje całodobowo Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych, do którego wpływają wszelkie informacje o zdarzeniach zaistniałych w budynkach dworców kolejowych. Informacje są przekazywane przez pracowników ochrony, pracowników kolei lub przedstawicieli służb oraz na podstawie informacji generowanych przez wybrane systemy zabezpieczenia technicznego. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie właściwej wymiany informacji, w celu ewentualnego uruchomienia sił i środków właściwych służb i innych podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie, likwidację lub ograniczenie skutków sytuacji niekorzystnych, w przypadku ich wystąpienia. W celu poinformowania o niepokojącej sytuacji na dworcu pasażerowie powinni skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem ochrony lub powiadomić właściwą służbę (np. Policję, Straż Ochrony Kolei).

Film przedstawiający ciekawostki dotyczące działalności Biura Bezpieczeństwa PKP S.A.

IX. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

PKP S.A. jest sygnatariuszem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, zainicjowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Deklaracja to katalog zasad, którego głównym założeniem jest wdrożenie idei kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Więcej informacji na temat deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego zapoznaj się

X. KAMPANIA ŚWIADOMOŚCI ANTYTERRORYSTYCZNEJ

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią 4U: https://4u.tpcoe.gov.pl/

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.