Zachęcamy do zapoznania się z kampanią 4U: https://4u.tpcoe.gov.pl/

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

 1. OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA


Zgodnie z art. 58 ust. 3 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.) zarządcy i przewoźnicy kolejowi obowiązani są do zapewnienia ładu i porządku na obszarze kolejowym oraz w pociągach i innych pojazdach kolejowych. W związku z powyższym PKP S.A. jako zarządca m.in. dworców kolejowych wspierając działania służb (m.in. Policji, Straży Ochrony Kolei) w zapewnieniu bezpieczeństwa zawiera z Agencjami Ochrony umowy na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia.

Realizowana przez podmioty zewnętrzne ochrona osób i mienia na dworcach kolejowych stanowi uzupełnienie ustawowych obowiązków z zakresu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym nałożonych na służby (np. Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej).

 

 1. TECHNICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Największe dworce kolejowe objęte są zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa, które wspomagają pracowników ochrony patrolujących obiekty oraz zwiększają wykrywalność zdarzeń i zachowań niepożądanych, co stanowi niezwykle istotny czynnik profilaktyki bezpieczeństwa.

Ponadto, PKP S.A. realizując Program Inwestycji Dworcowych wyposaża w nowoczesne systemy bezpieczeństwa nawet niewielkie obiekty, dostosowując poziom ich zabezpieczeń do standardów wyposażenia dworców najwyższej kategorii. 

Krótki film o bezpieczeństwie na dworcach kolejowych.

 

 

 1. DEFIBRYLATORY AED

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa użytkowników dworców kolejowych i poprawy skuteczności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, dworce kolejowe są sukcesywnie wyposażane w defibrylatory AED. Obecnie urządzenia te znajdują się w 26 lokalizacjach:

 1. Bielsk Podlaski
 2. Bydgoszcz Główna
 3. Czeremcha
 4. Elbląg Główny
 5. Gdańsk Główny
 6. Gdynia Główna
 7. Jelenia Góra
 8. Kalisz
 9. Katowice
 10. Kraków Główny
 11. Legnica
 12. Łódź Fabryczna
 13. Opole Główne
 14. Ostrów Wielkopolski
 15. Poznań Główny
 16. Poznań Zachodni
 17. Dworzec letni w Poznaniu
 18. Skierniewice
 19. Szczecin Główny
 20. Warszawa Centralna
 21. Warszawa Śródmieście
 22. Warszawa Wschodnia
 23. Warszawa Zachodnia
 24. Wrocław Główny
 25. Zawiercie
 26. Zielona Góra

 

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA

PAMIĘTAJ! TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE!

Jeżeli zaistnieje sytuacja, która może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa Twojego lub innych osób, np.:

1. Obecność osoby (lub osób), której wygląd lub zachowanie powoduje Twój niepokój:

 • zachowującej się agresywnie,
 • będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • niszczącej mienie,
 • nieprzestrzegającej przepisów porządkowych obowiązujących na dworcach;

2. Pozostawiony pakunek lub bagaż bez opieki:

 • którym nie interesuje się nikt z osób w Twoim otoczeniu,
 • z którego wydobywa się jakikolwiek zapach (pamiętaj, że środki trujące mogą mieć różne zapachy, np. cyjanowodór /tzw. kwas pruski/ ma zapach gorzkich migdałów) lub obłok dymu, lub pył/proszek niewiadomego pochodzenia,
 • z którego wystają dziwne przedmioty (przewody, pojemniki itp.);

3. Wydobywający się dym lub ogień z zamkniętego pomieszczenia lub z pobliskiego kosza na śmieci, czy iskry w szafie z urządzeniami elektrycznymi;

4. Złe samopoczucie, duszność, pieczenie dróg oddechowych, bolesne podrażnienie i łzawienie oczu;

niezwłocznie powiadom o tym właściwą służbę, pracowników ochrony oraz osoby w Twoim otoczeniu!

Pamiętaj!

W razie niebezpieczeństwa nie wpadaj w panikę!

Spokojnie oddal się od miejsca zagrożenia i niezwłocznie powiadom właściwą służbę!

 1. WAŻNE TELEFONY INTERWENCYJNE

112Europejski Numer Alarmowy

22 474 00 00 Straż Ochrony Kolei

997 Policja

998 Straż Pożarna

999Pogotowie Ratunkowe

986Straż Gminna (Miejska)

987Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

800 422 322 Straż Graniczna

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych podróżnych pilnuj i nie zostawiaj swojego bagażu bez opieki, a w przypadku zauważenia pozostawionego bez opieki bagażu lub pakunku pod żadnym pozorem nie dotykaj go, nie otwieraj, nie przenoś. Powiadom jak najszybciej właściwą służbę o zaistniałej sytuacji!

Pilnuj dokumentów, portfela, telefonu i innych wartościowych rzeczy. Trzymaj je zawsze przy sobie w trudnodostępnych, najlepiej zamykanych na guzik lub zamek kieszeniach. W miarę możliwości nie chowaj wartościowych rzeczy do bagażu. Nie pozostawiaj torby z np. laptopem i nie odchodź od niej. Noś ją ze sobą. Nie zasypiaj. Wystarczy chwila nieuwagi by stracić wartościowy przedmiot. Przed wejściem do pociągu sprawdź i przelicz swój bagaż by nie zostawić jego części na dworcu.

 1. BENI UCZY BEZPIECZEŃSTWA

Dla najmłodszych uczestników transportu przygotowano specjalną książeczkę Beni uczy bezpieczeństwa, która uczy, jak ważne są uwaga i ostrożność oraz dostarcza rozrywki w postaci gier, łamigłówek czy kolorowanek. Książeczka ta podzielona została na cztery rozdziały: bezpieczeństwo korzystania z energii elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych, bezpieczeństwo podróży pociągiem, bezpieczeństwo na dworcu kolejowym, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo ekologiczne.

Broszurka dostępna jest w dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku.

Beni uczy bezpieczeństwa

 

 

 

 

Film przedstawiający ciekawostki dotyczące działalności Biura Bezpieczeństwa PKP S.A.