Nazwa przewoźnikaInfoliniaKoszt połączenia z infoliniąStrona internetowa
PKP Intercity (Grupa PKP) 703 200 200 Opłata 1,29 zł/min www.intercity.pl
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (Grupa PKP) (58) 721 21 70         Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.skm.pkp.pl
Arriva 703 302 333 opłata za minutę połączenia wynosi 2,08 zł brutto www.arriva.pl
Koleje Dolnośląskie (76) 742 11 12 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.kolejedolnoslaskie.eu
Koleje Małopolskie 703 20 20 25 Opłata 1,29 zł/min www.malopolskiekoleje.pl
Koleje Mazowieckie (22) 364 44 44 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.mazowieckie.com.pl
Koleje Śląskie (32) 428 88 88 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.kolejeslaskie.com
Koleje Wielkopolskie 19 757 Opłata za połączenie - 1,29 zł brutto za każdą rozpoczętą minutę połączenia www.koleje-wielkopolskie.com.pl
Leo Express (+ 48) 222 630 297 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.leoexpress.com/pl
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 887 879 980 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora lka.lodzkie.pl
POLREGIO 703 20 20 20 Opłata 1,29 zł/min www.polregio.pl
SKPL 799 060 001 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.shortlines.pl
Szybka Kolej Miejska 19 115 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.skm.warszawa.pl
Usedomer Bäderbahn (+49) 38 378 27 10 Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora  www.ubb-online.com
Warszawska Kolej Dojazdowa (22) 758 00 12
(22) 755 70 82
Opłata za minutę połączenia zgodna jest ze stawką operatora www.wkd.com.pl

Lista przewoźników znajduje się również na stronie UTK.