Składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce charytatywnej dla pana Wiesława, emerytowanego maszynisty PKP CARGO S.A.

Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, wzięła udział w uroczystym odsłonięciu odnowionej kwatery powstańczej IV Zgrupowania „Gurt” na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Renowacja była możliwa między innymi dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Grupy PKP.

Obustronna hemimelia strzałkowa – to niezwykle rzadka choroba, na którą cierpi Wiktor, wnuk pracownika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Aby chłopiec mógł w przyszłości chodzić, konieczna jest kosztowna operacja. Fundacja Grupy PKP rozpoczyna zbiórkę charytatywną na ten cel.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce charytatywnej dla Tomka, maszynisty PKP Intercity S.A.