Dzięki PKP CARGO S.A. i Fundacji Grupy PKP udało się przekazać kolejne środki na pomoc dla Pana Grzegorza.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce na rzecz Sebastiana. Mogliśmy pomóc jemu i jego mamie - Pani Jolancie, która przez wiele lat pracowała w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym udało nam się dofinansować remont domu naszego kolegi kolejarza – Krzysztofa. W połowie stycznia br. w domu Pana Krzysztofa wybuchł pożar, w wyniku którego większość pomieszczeń uległa zniszczeniu.

Dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez PKP Intercity S.A. pomogliśmy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”. Przekazane środki pozwolą na organizację wycieczki do Krakowa, w której, w ramach projektu „Marzenia trzeba realizować” weźmie udział 11 osób z niepełnosprawnością.