Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce charytatywnej dla Wiktorka, wnuka pracownika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łukasza Szczepana Derylaka, miłośnika kolei, Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dzięki darowiźnie celowej, przekazanej przez PKP Energetyka S.A., Fundacja Grupy PKP wsparła Niepubliczne Technikum Kolejowe w Tychach. Otrzymane środki pozwolą szkole na przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego dla przyszłych pracowników kolei.

Pracownicy spółek kolejowych odpowiedzieli na apel Narodowego Centrum Krwi i wzięli udział w zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP oraz Zespół ds. Promocji Honorowego Dawstwa Krwi w Grupie PKP zbiórce osocza osób, które wygrały z COVID-19. W ramach akcji kolejarze oddawali także krew.