Fundacja Grupy PKP i spółki Grupy PKP wspólnie pomagają potrzebującym.
W tym trudnym okresie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, współdziałanie i walka z trudnościami są wyjątkowo potrzebne.

Drogie Koleżanki i Koledzy, pracownicy spółek kolejowych, zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc kolejarzowi - panu Krzysztofowi Pawlakowi. W domu jego mamy wybuchł pożar.  Sytuacja ta niezwykle dotkliwie dotknęła finansowo rodzinę, ponieważ zniszczeniu uległa większość pomieszczeń.

Fundacja Grupy PKP wspiera akcję krwiodawstwa „Drogocenna krew”, która jest organizowana przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Narodowe Centrum Krwi.

Fundacja Grupy PKP prowadzi zbiórkę pieniężną na leczenie pracownika spółki Polskich Kolei Państwowych, który obecnie jest poddawany chemioterapii. Leczenie wymaga dużych nakładów finansowych. Zbiórka może pomóc w walce o jego życie!