Fundacja Grupy PKP wspiera akcję wakacyjnej zbiórki krwi. Zachęcamy wszystkich Pracowników spółek kolejowych aby włączyli się do akcji.

21 000 zł – tyle dzięki Wszystkim darczyńcom udało nam się zebrać, aby pomóc w leczeniu Maciejowi Surówce. Środki te umożliwiły zakup wnioskowanego sprzętu, tj. łóżka ortopedycznego, materaca przeciwodleżynowego oraz wózka dla osoby niepełnosprawnej.

Dzięki Fundacji Grupy PKP i spółce LOTOS Kolej dzieci z najuboższych kolejarskich rodzin otrzymały sprzęt komputerowy do nauki on-line z potrzebnym oprogramowaniem. W akcję zaangażowały się także inne kolejowe spółki.

Od dziś w hali dworca Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki można oglądać ekspozycję „TU rodziła się »Solidarność«”. Jest ona unikatowym projektem obrazującym powstanie NSZZ „Solidarność” na Mazowszu.

W miesiąc wspólnie ponad 60 tys. zł na zakup protez dla naszej podopiecznej Judyty, studentki II roku kierunku Transport Kolejowy. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę charytatywną Fundacji Grupy PKP, pracownikom i zarządowi PKP CARGO SA za przekazanie darowizny na ten cel.

 W 40. rocznicę „Lubelskiego Lipca” kolejarze uczcili Bohaterów tamtych wydarzeń. W uroczystościach na terenie byłej lokomotywowni w Lublinie wzięli udział m.in.: Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, Czesław Niezgoda, przewodniczący Komitetu Strajkowego Kolejarzy w 1980 r., Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele spółek kolejowych oraz kolejarskich organizacji związkowych. Głównym organizatorem była Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Fundacja Grupy PKP i spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu przekazały środki finansowe na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej w związku ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2 m.in. do czterech szpitali. Łączna wartość tej darowizny to milion złotych.

Do 20 lipca można zgłaszać dworce kolejowe w ramach konkursu „Dworzec Roku 2020”. Wszystkich pasażerów, miłośników kolei, mieszkańców miast i innych użytkowników czynnych dworców kolejowych zachęcamy do zgłaszania obiektów, które ich zdaniem są miejscami bez zarzutu.