Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie otrzymała sprzęt diagnostyczny za ponad 800 tys. zł. Fundacja Grupy PKP ze środków otrzymanych od darczyńców zakupiła właśnie aparaturę umożliwiającą wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym.

Z inicjatywy maszynistów, rewidentów taboru, ustawiaczy manewrowych, odprawiaczy pociągów, organizatorów przewozów, dyspozytorów i pracowników biurowych w PKP CARGO S.A.
Fundacja Grupy PKP zorganizowała zbiórkę pracowniczą na rzecz walki z COVID19. Zebrane pieniądze zostaną przekazane służbie zdrowia.

Fundacja Grupy PKP i spółki Grupy PKP wspólnie pomagają potrzebującym.
W tym trudnym okresie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, współdziałanie i walka z trudnościami są wyjątkowo potrzebne.

Drogie Koleżanki i Koledzy, pracownicy spółek kolejowych, zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc kolejarzowi - panu Krzysztofowi Pawlakowi. W domu jego mamy wybuchł pożar.  Sytuacja ta niezwykle dotkliwie dotknęła finansowo rodzinę, ponieważ zniszczeniu uległa większość pomieszczeń.

Fundacja Grupy PKP wspiera akcję krwiodawstwa „Drogocenna krew”, która jest organizowana przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Narodowe Centrum Krwi.

Fundacja Grupy PKP prowadzi zbiórkę pieniężną na leczenie pracownika spółki Polskich Kolei Państwowych, który obecnie jest poddawany chemioterapii. Leczenie wymaga dużych nakładów finansowych. Zbiórka może pomóc w walce o jego życie!

Fundacja Grupy PKP solidaryzuje się z osobami z autyzmem oraz ich rodzinami. Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD) odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Organizatorzy niebawem podadzą szczegółowe informacje.