Jesteś inwestorem, przedsiębiorcą lub osobą prywatną i szukasz atrakcyjnej nieruchomości? U nas znajdziesz coś dla siebie! PKP S.A. zarządza ponad 100 tys. nieruchomości: na sprzedaż i wynajem, miejsca i powierzchnie pod banery i billboardy reklamowe, w centrach miast i na ich obrzeżach, w małych miejscowościach i na wsiach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami dotyczącymi sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości oraz Reklama na dworcach i w Reklama w Internecie.

Nadzór nad nieruchomościami sprawuje Pion Nieruchomości PKP S.A. W jego skład wchodzą cztery biura, które odpowiadają m.in. za sprzedaż nieruchomości, najem powierzchni handlowej i reklamowej, zarządzanie mieniem, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na dworcach i w innych obiektach, realizację projektów inwestycyjnych budżetowych i unijnych, współpracę z partnerami zewnętrznymi przy realizacji projektów deweloperskich, obsługę geodezyjną terenów zamkniętych oraz współpracę z samorządami.

 

Sprzedaż Nieruchomości to m.in.

 • Sprzedaż działek inwestycyjnych
 • Sprzedaż mieszkań, lokali użytkowych, biurowców i lokali biurowych, ośrodków wypoczynkowych, obiektów sportowych itp.
 • Sprzedaż nieczynnych dworców kolejowych
 • Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi PKP S.A.

Komercjalizacja Nieruchomości to m.in.

 • Najem/ dzierżawa lokali na dworcach kolejowych
 • Najem/ dzierżawa hal magazynowych, lokali użytkowych i biurowych
 • Wynajem powierzchni reklamowej
 • Komercyjne udostępnianie powierzchni dla organizatorów imprez i wydarzeń kulturalnych
 • Ustanawianie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu na nieruchomościach PKP S.A.

Eksploatacja Nieruchomości to m.in.

 • Zlecanie usług z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami
 • Zlecanie usług z zakresu drobnych prac budowlanych i remontowych, nadzoru budowlanego, odbioru i rozliczeń prac budowalnych.
 • Zlecanie usług z zakresu utrzymania czystości na dworcach i pozostałych nieruchomościach.
 • Zlecanie usług z zakresu ochrony nieruchomości
 • Zlecanie usług z zakresu rozbiórek zbędnego majątku oraz sprzedaż złomu i innych materiałów rozbiórkowych

Inwestycje to m.in.

 • Realizacja projektów deweloperskich przy współudziale partnerów zewnętrznych
 • Przebudowa i modernizacja dworców kolejowych ze środków własnych, budżetowych oraz unijnych

Ewidencja Nieruchomości to m.in.

 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości PKP S.A.
 • Analizowanie i ocena potencjału komercyjnego nieruchomości

Geodezja i Kartografia to m.in.

 • Prowadzenie Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Prowadzenie Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

Zagospodarowanie przestrzenne to m.in.

 • Współpraca z JST przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych dla nieruchomości PKP S.A.
 • Sporządzanie koncepcji  i wizualizacji zmiany zagospodarowania nieruchomości kolejowych
 • Podejmowanie wspólnych z JST inicjatyw, konkursów, porozumień, dążących do zmiany zagospodarowania nieruchomości

Współpraca z Samorządami to m.in.
Zbywanie na rzecz samorządów nieruchomości zbędnych z punktu widzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki Grupy PKP:

 • lokalnych dworców kolejowych
 • linii kolejowych i gruntów po zlikwidowanych liniach
 • pozostałych nieruchomości, w tym dróg lokalnych